Ələkbərova İradə Yusif qızı

17 iyun 1978-ci ildə  Babək rayon Güznüt kəndində anadan olmuşdur.

1993-1997-ci ildə Naxçıvan şəhər Politexnik texnikomunda İqtisadçı ixtisası üzrə təhsil almışdır.

1996-cı ildə Babək rayon Mərkəzi Xəstəxanasında mühasib vəzifəsində işləmişdir.

1998-ci ildə Naxşıvan şəhər 13№-li orta məktəbdə katibə makinaçı işləmişdir.

2004-cü ildə Naxçıvan Qızlar Liseyində işləmişdir.

2008-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda  komputer operator vəzifəsində işə başlamış,  2017-ci ilin fevral ayından institutun mühasibi vəzifəsinə təyin edilmişdir.