Xarici dillər kafedrası

 

                                                                    Kafedra əməkdaşları 

      1.Hacəliyeva Sevda Tofiq qızı – kafedra müdiri baş müəllim

 1. Tarverdiyeva Bəyim İbrahim qızı – baş müəllim
 2. Muradova Şəfəq Eldar qızı – baş müəllim
 3. Əsgərova Aygün Faiq qızı – baş müəllim
 4. Əkbərov Ağa Rəhman oğlu – baş müəllim
 5. Əliyeva Aytəkin Vaqif qızı – müəllim
 6. Rəşidli_Gülnur İsmayıl qızı – müəllim 
 7. Qurbanlı Qurban Məmməd oğlu/filologiya üzrə fəlsəfə doktoru/dossent
 8. İsayeva Aynur Musa qızı – müəllim

10.Piriyeva  Şəhla Pənah qızı – müəllim

 1. Qasımov Əli Rza oğlu – müəllim

12.Əliyeva Gülmirə İqrar qızı – müəllim

 1. Hacıyeva Aysun Aydın qızı – müəllim
 2. Məmmədova Gülnur İsmayıl – müəllimt
 3. Hüseynova Bənövşə Cabbar qızı – laborant

Xarici Dillər və Tədrisi Metodikası kafedrasında  tədris olunan fənlərin siyahısı

Təbiət və incəsənət fakültəsi üzrə

 1. Xarici Dildə İşgüzar və Akademik Kommunikasiya
 2. İxtisas Yönümlü Xarici Dil

 

Pedaqoji fakültə üzrə

 1. Xarici Dildə İşgüzar və Akademik Kommunikasiya
 2. Xarici Dil Bacarqılar
 3. Xarici dilin Kommunikativ fonetikası
 4. Xarici dilin kommunikativ qramatikası
 5. Xarici dilin tədrisi metodikası
 6. Xarici ölkə ədəbiyyatı(dillər üzrə)
 7. Xarici dilin leksikologiysı
 8. Xarici dilin üslubiyyatı
 9. Ölkəşünaslıq
 10. İngilis dilinin nəzəri fonetikası S/F
 11. Dil tarixi S/F
 12. İngilis ədəbiyyatı S/F
 13. Tərcümə Nəzəriyyəsi
 14. Müqayəsəli qrammatika
 15. Akademik yazı S/F
 16. İngilis dilinin nəzəri kursu
 17. İngilis dilinin fənn kurikulumu S/F