Ümumi fənlər kafedrası

Ümumi fənlər kafedrası İnstitut  yarandığı gündən  fəaliyyət  göstərir. Hazırda  kafedranın 13 əməkdaşı vardır. Kafedrada 1 dosent, 1 biologiya üzrə fəlsəfə doktoru müəllim,  6 baş müəllim, 4 müəllim və 1 baş lobarant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi:

 1. Məmmədov Adil Qənbər oğlu– t.ü.f.d .,dosent
 2. Əliyeva Afaq Məhcan qızı – b.ü.f.d. müəllim
 3. Vəliyev Səyyad Məhəmməd oğlu– baş müəllim
 4. Quliyeva Lamiyə Telman qızı– baş müəllim
 5. Səfərova Çimnaz Əli qızı– baş müəllim
 6. Məmmədov Həbib Misir oğlu– baş müəllim
 7. Məmmədova Tünzalə Adil qızı– baş müəllim
 8. İbrahimova Günel Fəxrəddin qızı– baş müəllim
 9. Babayev Rasim Canbaxış oğlu– müəllim
 10. İsgəndərova Ülviyyə Nadir qızı – müəllim
 11. Ağayeva Xatın Elşad qızı- müəllim
 12. Novruzi Nurlanə Azad qızı- müəllim
 13. Cahangirli Ülkər Rəşid qızı – baş laborant

Ümumi fənlər kafedrasında tədris olan fənlərin siyahısı

 1. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
 2. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası – 1
 3. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası – 2
 4. Ətraf aləmlə tanışlıq və onun tədrisi metodikası
 5. Zoologiya 1, 2
 6. Botanika 1, 2
 7. Sitologiya
 8. Qeyri – uzvi kimya
 9. S/F: Azərbaycan coğrafiyası
 10. Mülki müdafiə
 11. Tibbi biliklərin əsasları
 12. Pediatriya və gigiyenanın əsasları
 13. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
 14. Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
 15. Texnologiya və onun tədrisi metodikası
 16. S/F: Əmək təlimi və onun tədrisi metodikası
 17. S/F:Ağac materiallarının xassələri və emalı
 18. Tərsimi həndəsə
 19. Dəzgah qrafikası