Ümumi fənlər kafedrası

                                                                                         Ümumi fənlər kafedrası

2004/2005-ci tədris ilinin birinci yarısından “Ümumpeşə hazırlığı fənləri” kafedrası “Ümumi fənlər” və “ Riyaziyyat və informatika” kafedralarına ayrılmışdır. Hazırda ümumi fənlər kafedrasının 14 əməkdaşı vardır. Müəllimlərdən 2 nəfəri dosent, 2 nəfər fəlsəfə doktoru, 6 nəfər baş müəllim, 5 nəfəri isə müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Kafedrada bir nəfər baş laborant və bir nəfər laborant vəzifəsində çalışır.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı – p.ü.f.d. dosent kafedra müdiri
 2. Əliyeva Təranə Sevindik qızı – baş müəllim
 3. Quliyev Nizami Zülfəli oğlu – r.ü.f.d. baş müəllim
 4. Vəliyev Səyyad Məhəmməd oğlu – baş müəllim
 5. Məmmədov Həbib Misir oğlu – baş müəllim
 6. İbrahimova Günel Fəxrəddin qızı – doktorant-baş müəllim
 7. Novruzi Nurlanə Azad qızı – b.ü.f.d. b/müəllim
 8. İsgəndərova Ülviyyə Nadir qızı – dissertant-müəllim
 9. Ağayeva Xatın Elşad qızı – baş müəllim
 10. Qurbanov Coşqun Elxan oğlu – müəllim
 11. Ülkər Abdullayeva Rəşid qızı– baş laborant
 12. Məmmədova Elmira Emil qızı – laborant
 13. Rzayev Oktay Rza oğlu – dosent
 14. Gülnarə Səfərova Nurəli qızı – müəllim
 15. Qurbanova Arzu Köçbəyi qızı – müəllim
 16. Bağırov Rövşən Asif oğlu – baş müəllim

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə                          

 1. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
  Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
  Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
  Texnologiya və onun tədrisi metodikası
  İbtidai siniflərdə fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
  Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
  Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fiziki mədəniyyət
  Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək və onun təşkili metodikası
  S/F Azərbaycan coğrafiyası
  Mülkü müdafiə
  S/F Texnologiya təliminin kurikulum hazırlığı
  S/F Ağac məmulatlarının texnologiyası
  S/F STEAM təlim metodunun əsasları və Arduino ilə sənaye robotlarının hazırlanması
  S/F Biologiyanın tədrisində fəal təlim metodlarının tətbiqi
  Bioloji kimya
  S/f Torpaq mikrobiologiyası
  S/F Onurğalı heyvanların ekologiyası
  S\F Təkamül təlimi
  Materialların kəsilməsi dəzgah və alətlər
  Avtomatikanın əsasları
  Texnologiyanın tədrisi metodikası
  S/F Xalçaçılıq və texnologiyası
  S/f Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
  S/F Ümumtəhsil məktəblərində texnologiya fənninin maddi texniki bazasının təşkili
  Konstruksiya materiallarının texnologiyası
  Qrafika
  S/F Metal məmulatlarının texnologiyası
  S/F Texnologiya fənninin əsasları
  Ümumi kimya
  Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti
  S/F Materialşünaslıq (çilingərlik, santexnik)
  Maşınşünaslığın əsasları (maşın hissələri)
  Elektrotexnika
  Kulinariya
  S/F Metalların soya emalı və metalkəsmənin tətbiqi
  S/F Təlim sexlərində praktikum
  Tətbiqi mexanika
  Elektron texnologiyalardan istifadə
  Tikiş texnologiyası
  S/F Peşə təliminin müasir problemləri və texnologiyası
  S/F Texniki və bədii konstruksiyaetmə
  İstehsalatın əsasları