Ümumi fənlər kafedrası

“Ümumi fənlər” kafedrası  Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutu yarandığı ilk gündən onun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda  kafedranın 12 əməkdaşı vardır. Müəllimlərdən 3 nəfər fəlsəfə doktoru, 3 nəfər baş müəllim, 5 nəfəri isə müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Bir nəfər baş laborant vəzifəsində işləyir.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı – p.ü.f.d.,  kafedra müdiri
 2. Quliyeva Lamiyə Telman qızı – b.ü.f.d.
 3. Əliyeva Afaq Məhcan qızı – b.ü.f.d.
 4. Quliyev Nizami Zülfəli oğlu – r.ü.f.d.
 5. Vəliyev Səyyad Məhəmməd oğlu – baş müəllim
 6. Məmmədov Həbib Misir oğlu – baş müəllim
 7. İbrahimova Günel Fəxrəddin qızı – doktorant-baş müəllim
 8. Novruzi Nurlanə Azad qızı – dissertant-müəllim
 9. İsgəndərova Ülviyyə Nadir qızı – dissertant-müəllim
 10. Ağayeva Xatın Elşad qızı – müəllim
 11. Qurbanov Coşqun Elxan oğlu – müəllim
 12. İmanov Mübariz İsmayıl oğlu – müəllim
 13. Əlizadə Günay Qabil qızı – baş laborant
 14. Rzayev Oktay Rza oğlu – dosent

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə                          

 1. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
 2. Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım
 3. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
 4. Texnologiya və onun tədrisi metodikası
 5. Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
 6. Pediatriya və gigiyenanın əsasları
 7. Azərbaycan coğrafiyası
 8. Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
 9. Texnologiya təliminin kurikulum hazırlığı
 10. Ağac məmulatlarının texnologiyası
 11. Metal kəsən dəzgahlar və sənaye robotları
 12. Bitki anatomiyası və morfologiyası
 13. Histologiya
 14. Sitologiya
 15. Onurğasızlar zoologiyası
 16. Bitki sistematikası
 17. Onurğalılar zoologiyası
 18. İnsan anatomiyası
 19. Ümumi kimya
 20. Ekologiya
 21. Fotosintez
 22. Mikologiya
 23. Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 24. Qrafika
 25. Metal məmulatlarının texnologiyası
 26. Texnologiya fənninin əsasları
 27. Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti
 28. Materialşünaslıq
 29. Biologiyanın tədrisi metodikası
 30. Biokimya və malekulyar biologiya
 31. İnsan və heyvan fiziologiyası
 32. Genetika və seleksiya
 33. Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə
 34. Bitki fiziologiyası
 35. Entomologiya
 36. Ekoloji genetika
 37. Membranologiya
 38. Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası
 39. Ağac materiallarının xassələri və emalı
 40. Dəzgah qrafikası
Azərbaycan dili AZ English EN