Tamara Şirzad qızı Baxşəliyeva

Tamara.sirzad@mail.ru

1957 – ci ildə Culfa rayon Kırna kəndində anadan olmuşdur. 1978– ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Təbiyyət–coğrafiya fakültəsinin İTPM ixtisasına qəbul olunmuş, 1982 – ci ildə İnstitutu müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Həmin ildən 1990 – cı ilə qədər orta məktəbdə müəllim, 1990–cı ildən Naxçıvan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda ibtidai siniflər üzrə metodist vəzifəsində işləmişdir. 2000-ci ildə institutun bağlanması ilə əlaqədar işdən azad olmuş, Naxçıvan şəhər 17 saylı orta məktəbdə müəllim, 2001–ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodist vəzifəsində işləyib. 2010-cu ildən həmin institutun pedaqogika və psixologiya kafedrasında müəllim işləyir.  2017-ci ildən baş müəllimdir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. “Fəal təlimin üsul və texnikaları”. Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2008.(kitab)
 2. “Milli Kurikulum – Yeni təlim metodlarında” (həmmüəllif). Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2012, 138 səh.(kitab)
 3. Qabaqcıl təcrübə.  (Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2004.
 4. Körpə dünyasına həsr olunmuş ömür. Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2005.
 5.  Zəhmətdən yoğrulan ömür. Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2008.
 6. Qabaqcıl təcrübə-Naxçıvan şəhər 4 №li orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aytən İmanovanın qabaqcıl iş təcrübəsinə həsr olunur. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məkbət” Nəşriyyatı, Naxçıvan,2004. R.Hüseynov. 18 s.
 7. Körpə dünyasına həsr olunmuş ömür-Naxçıvan şəhər 11№ li “Ulduzcuq” uşaq bağçasının qabaqcıl iş təcrübəsinə həsr olunur. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb” Nəşriyyatı, Naxçıvan, 2008. 34 s.
 8. Zəhmətdən doğan ömür- Naxçıvan şəhər 1№ li orta məktəbin müəllimi Gülsüm Qurbanovanın qabaqcıl iş təcrübəsinə həsr olunur. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb” Nəşriyyatı, Naxçıvan,  2008 . 34s
 9. Pedaqoji təcrübəni müasir tələblər baxımından təşkili və keçirilməsi Metodik vəsait. NMİ,”Məktəb” nəşriyyatı, 2014. 164 s.
 10. Milli kurikulm yeni təlim metodlarında. Metodik vəsait. ADPU-nun mətbəəsi, Bakı, 2015, 134 s. H.Eyvazov
 11. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üçün “ Təhsilin əsasları” fənni üzrə proqram. Proqram, ADPU-nun mətbəəsi, Bakı, 2016, 28s, Q.Şahbazova
 12. Uşaq tərbiyəsinə dair 365 metod Tərcümə ədəbiyyatı, NMİ,”Məktəb” nəşriyyatı, 2016, 170 s, S.Əliyeva
 13. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üçün “ Ümumi təhsilin kurikulmunun əsasları” fənni üzrə proqram.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi şurasının 23.02.2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.( protokol № 9)
 14. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üçün “Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu” fənni üzrə proqram. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının 23.02.2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.( protokol № 9)
 15. “Müəllim bacarıqları”, “Addım-addım proqramı üzrə “Fərdiləşdirilmiş təlim” mövzusunda seminar. Bakı şəhəri, 14–17 iyul 2003 – cü il.
 16. “Öyrədənlərin öyrədəni” modeli əsasında keçirilmiş 104 saatlıq təlim kursu”.  “Fəal və İnteraktiv təlim tədris metodları” mövzusuna həsr olunmuş 3 mərhələdə seminar. Bakı şəhəri, may-avqust 2003 – cü il.
 17. “Tənqidi təfəkkür” üzrə  seminar. Bakı: 2005 ci il.
 18.  “Fəal təlimin Milli Kurikulumda tətbiqi üzrə təlimçilərin təlimi”, Bakı: 01-11 aprel 2009–cu il.