Tədris-Metodik şurası

2022-ci ilin dekabr ayının 22-də rektorun müvafiq əmrilə yaradılmış Tədris-Metodik  Şurasının üzvləri:  

 1.   Səfərov Yusif  Səfər oğlu, filologiya üzrə elmlər doktoru,  professor-sədr
 2.   Əzizova Fidan Əziz qızı, baş müəllim-elmi katib
 3.   Vəliyev Rövşən Xəlil oğlu, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-üzv
 4.  Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 5.  Əliyev Sahib Əli oğlu, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 6.  Mahmudova  Əfruz  Əli qızı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 7.   Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 8.   Cəfərova Fəxriyyə İbrahim qızı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 9.   Behbudova  Aypara Novruz qızı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 10.   Hacıyeva  Salatın  Bəyalı qızı, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 11.   Muradova  Nazilə  Lətif qızı, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- üzv
 12.   Alıyev  Nizami  İsgəndər oğlu, dosent- üzv
 13.   İbrahimov Aslan  Məmməd oğlu, baş müəllim- üzv
 14.    Qəbulova Təranə  Zəfail qızı, baş müəllim- üzv
 15.    Tarverdiyeva Bəyim  İbrahim qızı, baş müəllim- üzv
 16.    Novruzi Nurlana  Azad qızı, baş müəllim- üzv
 17.     Quliyev Nizami  Zülfəli oğlu, baş müəllim- üzv
 18.     Məmmədova  Almaz  Məmmədbağır qızı, müəllim- üzv
 19.     Nağıyeva  Ülviyyə Fikrət qızı, tyutor- üzv

Tədris-Metodik  Şuraya   professor Yusif Səfərov rəhbərlik edir.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tədris metodik şurasının 2023-cü ilin yanvar ayından iyul ayına qədər olan 6 aylıq fəalliyətinin qısa hesabatı