Səfərova Çimnaz Əli qızı

Baş müəllim

e-mail: seferova@yahoo.com

Səfərova Çimnaz Əli qızı 21 noyabr 1955- ci ildə Naxçıvan  şəhərində  dünyaya gəlmişdir.

1962- ci ildə Naxçıvan  şəhər 1№ – li tam orta  məktəbin  birinci sinifinə qəbul olub.

1973- cü ildə həmin orta məktəbi müvəffəqiyyətlə  bitirib.

1973- cü ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Bədən  Tərbiyə İnstitutunun pedaqoji fakültəsinə qəbul olmuşdur.

1977- ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən  Tərbiyə İnstitutunu  müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1977- ci ilin Sentyabrında  Babək  rayon  Şıxmahmud  kənd orta  məktəbində təyinatla müəllim işləyib.

1987- ci ildə Naxçıvan Səhər 11№- li tam orta məktəbdə müəllim işləyib.

2000- ci ildən Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutunda  müəllim və 2008- ci ildən baş müəllim vəzifəsində  işləyir.

                                             Dərc olunmuş elmi  əsərləri

 1.  İbtidai siniflərdə bədən tərbiyəsi dərslərinin texniki vasitələrdə tədrisi. NMİ, Konfrans,2006.
 2. Bədən tərbiyə dərslərində estetik və əmək tərbiyəsi. NMİ, Konfrans, 2007.
 3. Fiziki tərbiyə prosesində əxlaq və əqli tərbiyənin aşılanması. NM,. Xəbərlər, №4,2007.
 4. Məktəblilərdə müstəqillik iradi keyfiyyətlərinin aşılanması.NMİ, Xəbərlər, №1, 2009.
 5. 5.İdmanda psixodiaqnostika formalaşması. NMİ, Xəbərlər jurnal, №2 , 2009.
 6. Fiziki tərbiyənin elmi nəzəri əsasları. NMİ,Xəbərlər jurnalı ,№4 ,2009.
 7. Bədən tərbiyəsi dərslərində məktəblilərin əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi. NMİ, Elmi Konfrans ,2009.
 8. Fiziki mədəniyyətin elmi anlayışları. NMİ , Xəbərlər jurnalı, №1, 2010.
 9. Bədən tərbiyə dərslərində fiziki tərbiyənin əsas keyfiyyətləri. NMİ, Elmi Konfrans, 2010.
 10. Bədən tərbiyəsi və idmanın elmi-nəzəri əsasları. NMİ, Xəbərlər jurnalı, №4 , 2010.
 11. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası. NMİ, 2011, (Proqram).
 12. Bədən tərbiyəsi.NMİ, 2011, (Proqram).
 13. İbtidai siniflərin fiziki tərbiyəsində fiziki keyfiyyətlərin mövqeyi. NMİ, Elmi konfrans, 2011.
 14. Təhsil sistemində pedoqoji ünsiyyətin bəzi xüsusiyyətləri.NMİ,Xəbərlər jurnalı, №4, 2011.
 15. Fiziki keyfiyyətlərin aşılanması və fiziki hərəkətlərin öyrənilməsi metodikası.NMİ, Elmi Konfrans, 2012.
 16. Bədən tərbiyəsi dərslərində təlimin texniki vasitələrindən istifadə metod və üsulları. NMİ, E.P.K,2013.
 17. Fiziki tərbiyənin tədrisində müasir texnologiyanın tətbiqi. NMİ,Xəbərlər jur,№1, 2014.
 18. 18 Fiziki tərbiyə üzrə ümumtəlim  nəticələrinin  reallaşmasının başlıca meyarları.NMİ, E.P.K, 2014.
 19. Fiziki tərbiyənin təlimində  fəaliyyətlərin   tənzimlənməsi. NMİ, Konfrans, 2015.
 20. Fiziki tərbiyə fənni üzrə təhsil proqramı(kurikulumu) və onun xarakterik cəhətləri. NMİ, E.P.K, 2015.
 21. Fiziki tərbiyədə texniki vasitələrin tətbiqi  texnologiyası. NMİ, E.P.K, 2016.
 22. Məktəbli idmançıların özünütərbiyə işinə pedaqoji rəhbərlik. NMİ, E.P.K, 2016.
 23. Fiziki tərbiyənin elmi –nəzəri əsaslarının tətbiqi. Beynəlxalq konfrans. NDU, 2016.