Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası

                       Kafedra haqqında ümumi məlumat

“Riyaziyayat və tədrisi metodikası” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində “ İbtidai sinif müəllimliyi”, “Məktəbəqədər təlim tərbiyə”, “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” istiqamətləri  üzrə əsas aparıcı ixtisas  kafedrasıdır.

Magistr pilləsində  “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas  kafedralarından biridir.

Gələcək mütəxəsislərin hazırlığında kafedra 22 müxtəlif fənn üzrə tədrisi həyata keçirir. Fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən tədris olunur. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektorunun əmri ilə (Əmr № 1/180, 03 dekabr 2018-ci il, Əmr № 1/123-F/2023, 01 dekabr 2023-cü il) riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Yaqub Yaqub oğlu Məmmədov 2018-ci ilin dekabr və 2023-cü ilin dekabr ayından etibarən seçki yolu ilə Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Kafedranın pasportu 

 

Kafedranın tərkib hissəsi

  1. Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu – kafedra müdiri, r.ü.e.d, professor
  2. Novruzov Azad Sevindik oğlu – p.ü.f.d., dosent
  3. Həsənov Rövşən Əvəz oğlu – r.ü.f.d., dosent
  4. Məmmədova Südabə Kamil qızı – p.ü.f.d., dosent
  5. Muradova Nazilə Lətif qızı – r.ü.f.d., dosent
  6. Səfərova Arzu Ramiz qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  7. Həmzəyev Vüqar Hüseyn oğlu – baş müəllim
  8. Hüseynova Gülnar Rüstəm qızı – müəllim
  9. Əliyeva Zinyət Əsgər qızı – müəllim
  10. Səfərova Nuray – baş laborant

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

 1. Elemenatr riyaziyyat
 2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri
 3. S/F: Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasının nəzəri əsasları
 4. Riyaziyyatdan əyləncəli və qeyri-standart məsələ həllinin metodikası
 5. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 6. S/f. Çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiqin elementləri
 7. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası 01,02,03
 8. Məktəbəqədər müəssələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası
 9. Müasir təlim metodları (texnologiyalar)
 10. S/F: Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
 11. S/f: Riyaziyyatda alqoritmlər və şagirdlərə alqoritm qurmağın öyrədilməsi metodikası
 12. Məktəb həndəsə kursu-nun aksiomatik qurulması –
 13. RTM-in tarixi və metodologiyası S/F Tədqiqat üsulları
 14. S/f:Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi
 15. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 16. İ/F:Riyaziyyat terminləri və anlayışlarının formalaşdırılması
 17. İ/F: Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
 18. S/F: Kəmiyyətlərin öyrənilməsinin  ümumi məsələləri
 19. Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması
 20. Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
 21. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin  tədrisi metodikası