Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası

      “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrası İnstitut yarandığı gündən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 12 əməkdaşı vardır. Kafedrada 1 professor, 6 dosent, 1 riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 1 baş müəllim, 2 müəllim  və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

  1. Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu – kafedra müdiri, r.ü.e.d, professor
  2. Novruzov Azad Sevindik oğlu – p.ü.f.d., dosent
  3. Məmmədov Tofiq Əkbər oğlu – p.ü.f.d., dosent
  4. Həsənov Rövşən Əvəz oğlu – r.ü.f.d., dosent
  5. Həsənov Abdulla İsmayıl oğlu – r.ü.f.d., dosent
  6. Məmmədova Südabə Kamil qızı – p.ü.f.d., dosent
  7. Muradova Nazilə Lətif qızı – r.ü.f.d., dosent
  8. Səfərova Arzu Ramiz qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  9. Həmzəyev Vüqar Hüseyn oğlu – baş müəllim
  10. Sadiqzadə Cəfər Zəfər oğlu – müəllim
  11. Əliyeva Zinyət Əsgər qızı – müəllim
  12. Mehdiyeva Şəhla Hüseyn qızı – baş laborant

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrəMagistratura pilləsi üzrə
1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.
2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
3. S/f (Məntiq)
4. S/f (Riyaziyyatda əyləncəli və qeyri-standart məsələ həllinin metodikası).
5. Riyaziyyatın tədrisi metodikası.
6. İbtidai sinif riyaziyyatı və onun tədrisi metodikası.
7. S/f (Çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiqin elementləri).
8. S/f (Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşmasının nəzəri əsasları).
9. Məktəbəqədər tədris müəssisəslərində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası.
10. Elementar riyaziyyat
11. S/f (Çətinlik dərəcəsi yüksək olan tənliklərin həlli)
12. S/F (Riyaziyyatdan məsələ həlli üzrə praktikum)
13. Riyaziyyat fənn kurikulumu
1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodikası
2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
3. Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması
4. S/F: (Kəmiyyətlərin öyrənilməsinin ümumi məsələləri )
5. S/F: (Məktəb həndəsə kursunun aksiomatik qurulması)
6. S/F: (Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi )
7. S/F: (Tədqiqat üsulları )
8. S/F: (Riyaziyyatda alqoritmlər və şagirdlərə alqoritm qurmağın öyrədilməsi metodikası )
9. Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
10. Riyaziyyat terminləri və anlayışların formalaşdırılması
11. Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
12. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin tədrisi metodikası
Azərbaycan dili AZ English EN