Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası

      “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrası İnstitut yarandığı gündən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 14 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 professor, 7 dosent, 2 riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru baş müəllim, 2 müəllim  və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi:

  1. Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu-kafedra müdiri, r.ü.e.d, professor
  2. Novruzov Azad Sevindik oğlu – p.ü.f.d., dosent
  3. Məmmədov Tofiq Əkbər oğlu – p.ü.f.d., dosent
  4. Həsənov Rövşən Əvəz oğlu – r.ü.f.d., dosent
  5. Həsənov Abdulla İsmayıl oğlu – r.ü.f.d., dosent
  6. Məmmədova Südabə Kamil qızı – p.ü.f.d., dosent
  7. Muradova Nazilə Lətif qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  8. Səfərova Arzu Ramiz qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  9. Həmzəyev Vüqar Hüseyn oğlu – müəllim
  10. Sadiqzadə Cəfər Zəfər oğlu – müəllim
  11. Əliyeva Zinyət Əsgər qızı – müəllim
  12. Abdullayeva Xədicə İlqar qızı – baş laborant

 

Tədris olunan fənlər:

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
 3. Təhsildə İKT.
 4. S/f(Riyaziyyatda əyləncəli və qeyri-standart məsələ həllinin metodikası).
 5. Riyaziyyatın tədrisi metodikası.
 6. Riyazi məntiq.
 7. S/f(Məsələ həlli üzrə praktikum).
 8. Sadə riyazi təsəvvürlərin forlaşmasının nəzəri əsasları.
 9. Sadə riyazi təsəvvürlərin forlaşmasının metodikası.

 

Magistr pilləsi üzrə 

 

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.
 2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının aktual problemləri
 3. İbtidai siniflərdə tip məsələ həlli metodikası.