Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun yeni binası

https://nuhcixan.az/naxcivan-mu%C9%99lliml%C9%99r-institutu-yeni-binada-f%C9%99aliyy%C9%99t%C9%99-baslayib/