Rasim Canbaxış oğlu Babayev

Təsərrüfat işləri üzrə prorektor

e-mail: rasim164@box.az

Babayev Rasim Canbaxış  oğlu 1964-cü ilin avqust ayının 27-də Şərur rayonunun Yurdçu kəndində anadan olmudur.

1971-ci ildə Naxçıvan şəhər 9 saylı orta məktəbin bibinci sinfinə getmişəm. Həmin məktəbi 1981-ci ildə bitirib

1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

1985-1990-cı illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda “Sənaye və mülki tikinti” ixtisası üzrə təhsil almışdır.

1990-2001-ci illərdə Naxçıvan Politexnik Texnikomunda istehsalat təcrübə rəhbəri vəzifəsində işləyib.

2001-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan Filialında təsərrüfat işləri üzrə drektor müavini vəzifəsinə təyin olunub.

2003-cü ildən bu günədək Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təsərrüfat işləri üzrə prorektor vəzifəsində işləyir.

2011-ci ildən Ümumi fənlər kofedrasında 0,5 ştat müəllim işləyir.s

YAP-nin üzvüdur.   

                                               Dərc olunmuş elmi məqalələri

  1. Təhsil alanların həyati bacarıqlarının formalaşmasında texnologiya fənn kurrikulumlarının rolu. S.187-189.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu konfrans materialları,2014.
  2. Tərsimi həndəsə fənni üzrə proqram.(təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə) Naxçıvan Müəllimlər institutunun Elmi şurasının 31 oktyabr 2017 –ci il tarixli qərarına əsasən nəşr olunmuşdur.(03 saylı protokol)