Quliyev Nizami Zülfəli oğlu

 1960 ci ilin iyun ayının 5 də Naxçıvan MR Şahbuz rayonun Biçənək   kəndində anadan olmuşdur.

1967 – ci ildə həmin kəntdə yerləşən orta məktəbin birinci sinifinə qəbul edilmişdir.

1977 – ci ildə həmin məktəbin onuncu sinifini bitirmişdir.

1982 – cı ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnistitunun Fizika-Riyaziyyat fakultəsinin ÜTF və fizika ixtisasına qəbul olunmuşam. 1987 cı ildə oranı bitirmişdir.

1988 cı ildən 1994 cı olə qədər Babək  rayonunun Şixmahmud kənd orta məktəbində  müəllim işləmişəm.

1994- cı ilin 02 dekabrından Naxçıvan Dövlət universitetində Xarici tələbələrin təhsili üzrə Baş metodist, Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya kafedrasında müəllim(07.09.2014), Baş müəllim 2018-ci ildən isə kafedranin dosenti vəzifəsinə seçilmişdir. . 

2003 –cü ildən 2008-ci ilədək AMEA- nın Riyaziyyat-Mexanika institutunun disertantı olmuşdur.

2010 – ci ildən  Azərbaycan Ali Atestasiya komissiyasının qərarına əsasən mənə Riyaziyyzt üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.  

2022-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər institutunda yarım ştat b/m vəzifəsində çalışmışdır. 

İşlədiyi müddət ərzində 1 dərs vəsaitim(kitab), 1ədəd metodik vəsait, 50 yaxın elmi məqalə( biri xaricdə), konfrans  və proqram materiallarım çap olunmuşdur.