Pedaqoji fakültə

Pedaqoji fakültə Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu fəaliyyətə başlayanda 21 nəfər tələbə kontingenti olan yeganə fakültə olmuşdur. Hazırda bu fakültənin 738 nəfər tələbə kontingenti var. Fakültədə 5 ixtisas üzrə (İbtidai sinif müəllimliyi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə, Tarix müəllimliyi, Xarici dil (rus və ingilis) müəllimliyi ixtisasları) yüksək ixtisaslı müəllim kadrları hazırlanır.

2000-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən Pedaqoji fakültənin tabeliyində 4 kafedra- “Dillər və ədəbiyyat”,” Pedaqogika və psixologiya”, “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” “Hümanitar və ictimai fənlər” kafedraları fəaliyyət göstərir. Bu kafedralarda 61 nəfər müəllim tələbələrin təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olur. Onlardan 4 nəfəri professor, 25 nəfəri dosent, 3 nəfəri fəsəfə doktoru, 11 nəfəri baş müəllim, 18 nəfəri isə müəllimdir. Fakültə əməkdaşlarından 9 nəfər Əməkdar müəllim, 2 nəfər Əməkdar Mədəniyyət işçisi, 4 nəfər isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

Haliyədə fakültəyə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Samirə Həsənova rəhbərlik edir.

Rəhbərlik

Fakültə dekanı – Həsənova Samirə Zakir qızı

Dekan müavini – Həsənova Tahirə Həsən qızı

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Pedaqoji fakültə Elmi Şurasının tərkibi

Tyutor – Rüstəmli Süleyman Abdulla oğlu

Tyutor – İsayeva Yeganə Vaqif qızı

Kompüter operatoru – İbrahimova Yaqut Rəfail qızı

Kafedranın pasportu

 

Kafedra müdirləri

Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri – Vəliyeva Sevinc Tofiq qızı – Pedaqogika üz.fəlsəfə doktoru

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası – Eyvazov Həsənəli Cahangir oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası – Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu –  r.ü.e.d, professor

Xarici dillər və tədrisi metodikası kafedrası – Hacəliyeva Sevda Tofiq qızı –  baş müəllim

Humanitar və ictimai fənlər kafedrası – İbrahimov Aslan Məmməd oğlu. v.i.e

Kafedranın pasportu

 

 

Bakalavr ixtisasları

 • İbtidai sinif müəllimliyi – 050118
  • Tədris planları: əyani, qiyabi, II təhsil (qiyabi)
 • Məktəbəqədər təlim və tərbiyə – 050120
  • Tədris planları: əyani
 • Tarix müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani
 • Rus dili müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani
 • İngilis dili müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani

 

Magistr ixtisasları

 • İbtidai sinif müəllimliyi – 060115
  • Tədris planları: əyani
 • Təhsildə sosial psixoloji xidmət – 060118
  • Tədris planları: əyani
 • Pedaqogikanın tarix və nəzəriyyəsi – 060119
  • Tədris planları: əyani
 • Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi – 060105
  • Tədris planları: əyani

 

2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN İXTİSASLAR ÜZRƏ
TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR

 İbtidai sinif müəllimliyi I kurs (yaz semestri)

1.Xarici dil və onun tədrisi metodikası

2.Psixologiya

3.Ana dili

4.Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları

5.Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

6.Mülki müdafiə

7.Musiqi və onun tədrisi metodikası

İbtidai sinif müəllimliyi II kurs (yaz semestri)

1.Xarici dil və onun tədrisi metodikası

2.Ana dili

3.Ana dilinin tədrisi metodikası

4.Riyaziyyatın  ibtidai kursun nəzəri əsasları

5.Riyaziyyatın ibtidai kursun tədrisi metodikası

6.Tibbi biliklərin əsasları

 

İbtidai sinif müəllimliyi III kurs (yaz semestri)

1.Fəlsəfə

2.Riyaziyyatdan əyləncəli və q/s məsələ həllinin metodikası

3.Azərbaycan tarixi

4.Xarici dil və onun tədrisi metodikası

5.Təhsildə İKT

6.Nitq mədəniyyəti

İbtidai sinif müəllimliyi IV kurs (yaz semestri)

1.Pedaqoji təcrübə (14 həftəlik)

II  Məktəbəqədər təlim və tərbiyə I kurs ( yaz semestri)

1.Xarici dil və onun tədris metodikası

2.Azərbaycan dili

3.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

4.Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası

5.İnformatika və təhsildə İKT

6.Mülki müdafiə

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə II kurs ( yaz semestri)

1.Sosial pedaqogika

2.Təsvirincəsənət və onun tədrisi metodikası

3.Məktəbəqədər pedaqogika

4.Fəlsəfə

5.Tibbi biliklərin əsasları

6.Texnologiya və onun tədris metodikası

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs ( yaz semestri)

1.Sosial psixologiya

2.İqtisadiyyat

3.Musiqi və onun tədrisi metodikası

4.İnklüziv təhsil

5.Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

6.Məktəb təlimi hazırlığının  əsasları

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə IV kurs ( yaz semestri)

1.Pedaqoji təcrübə 14 həftəlik

III Rus dili müəllimliyi I kurs (yaz semestri)

1.Müasir Azərbaycan dili

2.Xarici dildə oxu və nitq

3.Xarici dilin qrammatikası

4.Xarici dilin fonetikası

5.Dilçiliyə giriş