Pedaqogika və psixologiya kafedrası

Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutu yarandığı ilk gündən onun nəzdində “Pedaqogika və ictimai elmlər” kafedrası yaradılmışdır. 2013-cü ildən kafedranın adı dəyişilərək “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası adlandırılmışdır. Haliyədə kafedrada  21 nəfər professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 1 nəfəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 2 nəfər  professor, 5 nəfər dosent, 6 nəfər fəlsəfə doktoru, 11 nəfər doktorant, 1 nəfər baş müəllim, 1 nəfər müəllimdir.

 Kafedranın tərkib hissəsi

 

 1. Əliyev İsmayıl İsrafil oğlu – Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor – Kafedra müdiri
 2. Əliyeva Gültac Bədəl qızı – Professor
 3. Şahbazova Qızıltac Tarverdi qızı- Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 4. Camalov Kamal Həsən oğlu- Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 5. Rzayev Vahid Məmməd oğlu- Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Hacıyeva Salatın Bəyalı qızı- Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 7. Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı- Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 8. Quliyev Çapay Qadir oğlu- Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 9. Hüseynova Tahirə Həsən qızı- Doktorant
 10. Məmmədova Nüşabə Qardaşxan qızı- Baş müəllim
 11. Hacıyeva Gülmira Sahib qızı- Doktorant
 12. Cabbarova Solmaz Rafiq qızı- Doktorant
 13. Əhmədova Kifayət Xanlar qızı- Doktorant
 14. Baxşəliyeva Tamara Şirzad qızı- Doktorant
 15. Hüseynli Ayxan Yunis oğlu – Doktorant
 16. Qurbanlı Çinarə Fərmayıl qızı- Doktorant
 17. Vəliyeva Sevinc Tofiq qızı- Doktorant
 18. Mehdiyeva Zeynab  Hacı qızı – Doktorant
 19. Süleymanova Şəhla Zal qızı- Doktorant
 20. Əliyeva Ruhəngiz Məmməd qızı – Doktorant
 21. İsmayılova Sevinc Kərim qızı – Baş laborant

Kafedrada tədris olunan fənnlər

 Bakalavr pilləsi üzrə                          

 1. Psixologiya
 2. Pedaqogika
 3. Psixolofiziologiya
 4. İnkluziv təhsil
 5. Müasir təhsildə kurrikulum
 6. Məktəb təhsildə kurrikulum
 7. Uşaq psixologiyası
 8. Inkişaf və yaş psixologiyası
 9. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar
 10. Ümumi təhsildə kurrikulum
 11. Ibtidai təhsildə kurrikulum
 12. Psixodiaqnostikavə konsultasiya
 13. Sosial pedaqogika
 14. Psixologiyanın tədrisi metodikası
 15. Tərbiyə işinin metodikası
 16. Təhsildə psixoloji xidmət
 17. Azərbaycan xalq pedaqogikası
 18. Müasir pedaqoji texnologiyalar
 19. Etnopsixologiya
 20. Psixokonsultasiya
 21. Ünsiyyət psixologiyası
 22. Klinik psixologiya
 23. Praktik psixoloji xidmət
 24. Pedaqoji psixologiya
 25. Təlim nəticəsinin qiymətləndirilməsi
 26. Sosial psixologiya
 27. Pedoqoji psixologiya
 28. Şəxsiyyət psixologiyası
 29. İbtidai təhsil pedaqogikası
 30. Məktəbəqədər pedaqogika
 31. Defektologiya
 32. Ailə pedaqogikası
 33. Psixologiyanın əsasları

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Psixologiya
 2. Yaş psixologiyasının əsasları
 3. Ünsiyyət psixologiyasının müasir problemləri
 4. Ailə psixologiyası
 5. Ali məktəb pedaqogikası
 6. Şəxsiyyət psixologiyası
 7. Ali məktəb psixologiyası
 8. Pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası
 9. Sosial psixoloji xidmətin müasir problemləri
 10. Sosial psixoloji xidmətin tarixi və metodologiyası
 11. Pedaqoji psixologiyanın Müasir problemləri
 12. Təhsildə psixoloji xidmət
 13. Etnopedaqogika
 14. Pedaqogika tarixi və metodologiyası
 15. Pedaqogikanın müasir problemləri
 16. Ümumi pedaqogika
 17. Psixodiaqnostikanın əsasları
 18. Ibtidai təhsilin pedaqogikası
 19. Ibtidai təhsilin pedaqogikasının müasir problemləri
 20. Ibtidai təhsil pedaqogikasının tarixi və metodologiyası
 21. Tərbiyə işinin metodikası
 22. AMMEF: Təhsil müəssisəsinin idarə olunması metodları
 23. Xüsusi pedaqogika
 24. Pedaqogikanın tədrisi metodikası
 25. Uşaq şagird qruplarında qarşılıqlı münasibət
 26. Tərbiyə və özünü fəaliyyət psixologiyası
 27. Müasir pedaqoji texnologiyalar
 28. Azərbaycan xalq pedaqogikası
 29. Pedaqogika tarixində Azərbaycan pedaqoqlarının yeri və rolu
 30. Peşəyönümlü və sosial məşğulluğun əsasları
 31. Pedaqoji ustalığın əsasları
 32. Sosial pedaqogika
 33. Pedaqoji etika
 34. Psixopedaqogika