Pedaqogika və psixologiya kafedrası

Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutu yarandığı ilk gündən onun nəzdində “Pedaqogika və ictimai elmlər” kafedrası yaradılmışdır. 2013-cü ildən kafedranın adı dəyişilərək “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası adlandırılmışdır. Haliyədə kafedrada 19 nəfər professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 1 nəfəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 2 nəfər  professor, 1 nəfər elmlər doktoru, 3 nəfər dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, 8 nəfər baş müəllim, 6 nəfər müəllimdir.

 

 Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Vəliyeva Sevinc Tofiq qızı – Pedaqogika üz.fəlsəfə doktoru– Kafedra müdiri
 2. Şahbazova Qızıltac Tarverdi qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Camalov Kamal Həsən oğlu – Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent
 4. Rzayev Vahid Məmməd oğlu – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 5. Hacıyeva Salatın Bəyalı qızı – Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Əliyeva Ruhəngiz Məmməd qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
 7. Həsənova Tahirə Həsən qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
 8. Məmmədova Nüşabə Qardaşxan qızı – Baş müəllim
 9. Hacıyeva Gülmira Sahib qızı – Pedaqogika üz.fəlsəfə doktoru
 10. Baxşəliyeva Tamara Şirzad qızı – Baş müəllim
 11. Mehdiyeva Zeynab  Hacı qızı – Baş müəllim
 12. Cabbarova Solmaz Rafiq qızı – Müəllim
 13. Hüseynli Ayxan Yunis oğlu – Müəllim
 14. Süleymanova Şəhla Zal qızı –Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
 15. Məmmədova Nurlanə Şahmərdan qızı – Müəllim
 16. Əhmədova Kifayət Xanlar qızı – Baş müəllim
 17. Məmmədova Almaz Məmmədbağır qızı – Müəllim
 18. Məmmədova Aynurə Hüseyn qızı – Müəllim
 19. İslamlı Fatma İslam qızı – Müəllim
 20. Orucova Sevinc Vaqif qızı   –   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
 21. Nəcəfova Sahilə –   müəllim
 22. Nağıyeva Ülviyyə Fikrət qızı – Müəllim
 23. Fətəliyeva Ülviyyə Sadıq qızı – Müəllim
 24. Tağıyeva Günay Vüsal qızı – labarant
 25. Hacıyeva Sarıngül Hidayət qızı – labarant

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Psixologiya
Psixologiyanın əsasları
Pedaqoji psixologiya
Uşaq psixologiyası
 S/FŞəxsiyyət və fəaliyyət psixologiyası
 S/FÜnsiyyət psixologiyası
Eksperimental psixologiya
S/FEtnopsixologiya
İnkişaf və yaş psixologiyası
Sosial psixologiya
Psixofiziologiya
Psixologiyanın tədrisi metodikası
S/FPsixopedaqogika
Təhsildə sosial psixoloji xidmət
Psixoanaliz
Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya
S/FPsixologiya tarixi
Hüquq psixologiyası
Menecment psixologiya
Psixi sağlamlıq
Ailə və gender psixologiyası
S/F Müqayisəli psixologiya
Klinik psixologiya
Koqnitiv psixologiya
S/F Ekstremtal şəraitdə psixoloji xidmət
S/F Xüsusi psixologiya
Xüsusi təhsil
Pedaqogika
İbtidai təhsilin pedaqogikası
Məktəbəqədər pedaqogika
Sosial pedaqogika
S/Fİbtidai təhsil kurikulumu
Təhsil sistemləri və layihələrin idarə edilməsi
S/FDefektologiya və loqopediyanın əsasları
S/FAzərbaycan xalq pedaqogikası
S/FAilə pedaqogikası
Təhsil fəlsəfəsi
İnkluziv təhsil
İbtidai siniflərdə inklüziv təhsil
Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi
Təhsilin idarə olunması
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu
H/FAli məktəb pedaqogikası
Pedaqogikanın müasir problemləri
Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası
AMMEF: Etnopedaqogika
S/FNaxçıvanda ali təhsilin tarixi
S/FMəktəbşünaslığın müasir problemləri
S/FMüqayisəli pedaqogika
İ/FAilə tərbiyəsinin müasir problemləri
İ/FPeşəyönümü işin təşkili
S/FMüasir dövrdə ibtidai təhsilin problemləri
S/FXarici ölkələrdə mək. və ped. fikir tarixi
İ/FYeni pedaqoji texnologiyalar
İ/FPedaqoji ustalıq
İ/FPedaqoji etika
İ/FNaxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi
S/FH.Cavidin pedaqoji görüşləri
Sosial psixoloji xidmətin müasir problemləri
Sosial psixoloji xidmətin tarixi və metodologiyası
AMMEF:Peşəseçmənin psixoloji məsələləri
İ/Fİstedadlı uşaq və gənclərin psixologiyası
S/Fİnsan sağlamlığının psixologiyası
İ/FŞəxsiyyətlərarası münasibətlərin sosial və psixoloji prob.
İ/FMüəllimin peşə hazırlığının ped. və psixoloji problemləri
S/FUşaqların intelektual qabiliyyətlərinin inkişafı
S/FKorreksiya pedaqogikasının aktual problemləri
İ/FMüxtəlif yaş dövrlərində psixi inkişaf
S/FAli məktəblərdə münasibət psixologiyası
S/FTəhsildə psixoloji xidmət və psixokorreksiya məsələləri
İ/FTəhsilin idarə edilməsinin pedaqoji və psixoloji məsələləri
İ/FTəhsilin sosial və psixoloji problemləri
S/F Ailə psixologiyası
Məktəb təliminə hazırlığın əsasları
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi və ona rəhbərlik
S/F Pedaqoji fikir tarixi
S/F Məktəbəqədər təhsildə mənəvi tərbiyə
Təhsil və pedaqoji fikir tarixi
S/F Təlimin müasir təşkili formaları
S/F Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə işinin təşkili
S/FPedaqoji ünsiyyətin təşkili
Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi
Məktəbəqədər təhsildə pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar