Pedaqogika və psixologiya kafedrası

Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutu yarandığı ilk gündən onun nəzdində “Pedaqogika və ictimai elmlər” kafedrası yaradılmışdır. 2013-cü ildən kafedranın adı dəyişilərək “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası adlandırılmışdır. Haliyədə kafedrada  22 nəfər professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 1 nəfəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 2 nəfər  professor, 1 nəfər elmlər doktoru, 4 nəfər dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, 8 nəfər baş müəllim, 6 nəfər müəllimdir.

 

 Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Əliyev İsmayıl İsrafil oğlu – Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor – Kafedra müdiri
 2. Əliyeva Gültac Bədəl qızı – Professor
 3. Şahbazova Qızıltac Tarverdi qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 4. Camalov Kamal Həsən oğlu – Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
 5. Rzayev Vahid Məmməd oğlu – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Hacıyeva Salatın Bəyalı qızı – Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 7. Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 8. Quliyev Çapay Qadir oğlu – Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 9. Hüseynova Tahirə Həsən qızı – Baş müəllim
 10. Məmmədova Nüşabə Qardaşxan qızı – Baş müəllim
 11. Hacıyeva Gülmira Sahib qızı – Baş müəllim
 12. Əhmədova Kifayət Xanlar qızı – Baş müəllim
 13. Baxşəliyeva Tamara Şirzad qızı – Baş müəllim
 14. Vəliyeva Sevinc Tofiq qızı – Baş müəllim
 15. Mehdiyeva Zeynab  Hacı qızı – Baş müəllim
 16. Əliyeva Ruhəngiz Məmməd qızı – Baş müəllim
 17. Cabbarova Solmaz Rafiq qızı – Müəllim
 18. Hüseynli Ayxan Yunis oğlu – Müəllim
 19. Süleymanova Şəhla Zal qızı – Müəllim
 20. Məmmədova Nurlanə Şahmərdan qızı – Müəllim
 21. İsmayılova Sevinc Kərim qızı – Baş laborant
 22. İslamlı Fatma İslam qızı – Laborant

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrəMagistratura pilləsi üzrə
1. Psixologiya
2. Psixologiyanın əsasları
3. Pedaqoji psixologiya
4. Uşaq psixologiyası
5. Şəxsiyyət psixologiyası
6. Ünsiyyət psixologiyası
7. Ekrperimental psixologiya
8. Etnopsixologiya
9. İnkişaf və yaş psixologiyası
10. Sosial psixologiya
11. Psixofiziologiya
12. Psixologiyanın tədrisi metodikası
13. Psixopedaqogika
14. TSPX və psixoloji praktikum
15. Psixoloanaliz
16. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya
17. Ümumi psixologiya-05(emosiya və motivasiya)
18. Xüsusi psixologiya
19. Yaradıcılıq psixologiyası
20. Əməyin psixologiyası
21. Genderin psixoloji problemləri
22. Ümumi psixologiya-06(fəaliyyət və şəxsiyyət)
23. Klinik psixologiya
24. Ümumi pedaqogika
25. İbtidai təhsilin pedaqogikası
26. Məktəbəqədər pedaqogika
27. Sosial pedaqogika
28. İbtidai təhsil kurikulumu
29. Müasir pedaqoji texnologiyalar
30. Defektologiya və loqopediyanın əsasları
31. Azərbaycan xalq pedaqogikası
32. Ailə pedaqogikası
33. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili
34. İnkluziv təhsil
35. Təhsilin idarə olunması
36. Tərbiyə işinin metodikası
37. Müasir təhsil kurikulumunun əsasları
1. Ali məktəb pedaqogikası
2. Pedaqogikanın müasir problemləri
3. Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası
4. AMMEF: Etnopedaqogika
5. Naxçıvanda ali təhsilin tarixi
6. Məktəbşünaslığın müasir problemləri
7. Müqayisəli pedaqogika
8. Ailə tərbiyəsinin müasir problemləri
9. Peşəyönümü işin təşkili
10. Müasir dövrdə ibtidai təhsilin problemləri
11. Xarici ölkələrdə mək. və ped. fikir tarixi
12. N.Nərimanovun pedaqoji görüşləri
13. Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişaf tarixi
14. Müəllim hazırlığının müasir problemləri
15. İbtidai siniflərdə müstəqil işlərin təşkili
16. XX əsrdə Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişaf tarixi
17. Təhsilin idarə edilməsi
18. Yeni pedaqoji texnologiyalar
19. Pedaqoji ustalıq
20. Pedaqoji etika
21. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi
22. H.Cavidin pedaqoji görüşləri
23. Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi
24. Sosial psixoloji xidmətin müasir problemləri
25. Sosial psixoloji xidmətin tarixi və metodologiyası
26. AMMEF:Peşəseçmənin psixoloji məsələləri
27. İstedadlı uşaq və gənclərin psixologiyası
28. İnsan sağlamlığının psixologiyası
29. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin sosial və psixoloji prob.
30. Müəllimin peşə hazırlığının ped. və psixoloji problemləri
31. Uşaqların intelektual qabiliyyətlərinin inkişafı
32. Korreksiya pedaqogikasının aktual problemləri
33. Müxtəlif yaş dövrlərində psixi inkişaf
34. Ali məktəblərdə münasibət psixologiyası
35. Təhsildə psixoloji xidmət və psixokorreksiya məsələləri
36. Təhsilin idarə edilməsinin pedaqoji və psixoloji məsələləri
37. Təhsilin sosial və psixoloji problemləri
38. İntellektual inkişaf, modellər, ölçmər, korreksiya
Azərbaycan dili AZ English EN