Pasport

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

NAXÇIVAN MÜƏLLIMLƏR İNSTİTUTU

PEDAQOJİ FAKÜLTƏ

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2000-ci il 13 iyul tarixli fərmanına əsasən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan filialı yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 26 avqust 2003-cü il tarixli 113 saylı qərarı ilə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu müstəqil instituta çevrilmişdir.

Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu yarandığı ildən Pedaqoji fakültə “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə 21 nəfər tələbə kontingenti ilə fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda fakültədə  770 nəfər tələbə təhsil alır.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Pedaqoji fakültəsinin Əsasnaməsi” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Elmi Şurasının 05 sentyabr 2023-cü il tarixli (prot.№ 01) iclasında müzakirə edilərək qəbul edilmiş, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru A.S.Novruzov tərəfindən 06 sentyabr 2023-cü il tarixdə təsdiq edilmiş, fakültənin qüvvədə olan Əsasnaməsi qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir. Pedaqoji fakültənin Əsasnaməsi.

Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji fakültəsində bakalavriat səviyyəsində 5 ixtisas üzrə  kadr hazırlığı aparılır:

 1. İbtidai sinif müəllimliyi
 2. Məktəbəqədər təhsil
 3. Tarix müəllimliyi
 4. İngilis dili müəllimliyi
 5. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

İxtisaslar üzrə tədris təşkili aşağıdakı hüquqi-normativ sənədlər əsasında aparılır:

Təhsil proqramı:

 1. İbtidai sinif müəllimliyi
 2. Məktəbəqədər təhsil
 3. Tarix müəllimliyi
 4. İngilis dili müəllimliyi
 5. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Tədris planı:

 1. İbtidai sinif müəllimliyi
 2. Məktəbəqədər təhsil
 3. Tarix müəllimliyi
 4. İngilis dili müəllimliyi
 5. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

İşçi tədris planı

 1. İbtidai sinif müəllimliyi
 2. Məktəbəqədər təhsil
 3. Tarix müəllimliyi
 4. İngilis dili müəllimliyi
 5. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

Əməkdaşlar:

 1.  Həsənova Samirə Zakir qızı – fakültə dekanı
 2.  Həsənova Tahirə Həsən qızı – dekan müavini
 3. Muradova Yeganə Vaqif- tyutor
 4. Rüstəmli Süleyman Abdulla- tyutor
 5. İbrahimova Yaqut Rəfail- kompüter operatoru

 

Kafedralar:

 1. Pedaqogika və psixologiya kafedrası
 2. Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası
 3. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası
 4. Humanitar və ictimai fənlər kafedrası
 5. Xarici dillər və tədrisi metodikası kafedrası

 

 

Əlavələr

 1. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 2023/2024-cü tədris ilində keçirilmiş tədbirlər
 2. İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə 2019/2024-cü illərdə imtahan nəticələri
 3. İbtidai sinif müəllimliyi ixitasıs üzrə 2019/2024-cü illər üzrə qəbul olunan tələbələr
 4. İbtidai sinif müəllimliyi ixitasıs üzrə 2019/2024-cü illər üzrə məzunlar
 5. İbtidai sinif müllimliyi ixitasının və keçirlən fənlərin təlim nəticələri