Normativ sənədlər

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Nizamnaməsi

Azərbaycan Respublikasının təhsillə bağlı normativ sənədləri

 1. Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 2. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
 3. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları
 4. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair müvəqqəti Qaydalar
 5. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında ƏSASNAMƏ
 6. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin fənlər üzrə imtahanları haqqında ƏSASNAMƏ
 7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərar №075 23/04/2010. “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında.
 8. “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında
 9. “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
 10. “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları” nın təsdiq edilməsi haqqında
 11. “Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
 12. “Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və “magistr” dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
 13. “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
 14. “Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
 15. “Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
 16. Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması qaydaları
 17. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
 18. Təhsil haqqından azad olunmağa imkan verən normativ-hüquqi aktlar
 19. Müəllimlərin etik davranış qaydaları
 20. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 21. Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında Qərar № 120
 22. Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin müəyyən edilməsi haqqında
 23. Ali məktəblərdə pedoqoji tecrübənin keçirilməsi qaydaları