NMİ-nin TƏŞKİLATİ STRUKTURU

REKTOR

Rektorun köməkçisi

NMİ Elmi Şurası

Elmi katib

 1. Mühasibatlıq
 2. Kadr və ümumi işlər bölməsi
 3. Diplom şöbəsi
 4. Təsərrüfat və xidmət şöbəsi

 

 TƏDRİS və TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

     Tədris şöbəsi

İXTİSASARTIRMA VƏ YENİDƏNHAZIRLANMA ÜZRƏ PROREKTOR

FAKÜLTƏLƏR

 1. PEDAQOJİ FAKÜLTƏ 
 • Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası
 • Pedaqogika və psixologiya kafedrası
 • Dillər və ədəbiyyat kafedrası
 • Humanitar və ictimai fənlər kafedrası
 1. TƏBİƏT VƏ İNCƏSƏNƏT FAKÜLTƏSİ
  • Ali riyaziyyat və informatika kafedrası
  • Ümumi fənlər kafedrası
  • İncəsənət kafedrası

 

 1. Elmi jurnallar redaksiası
 2. Kitabxana informasiya şöbəsi
 3. Tələbə elmi cəmiyyəti

 

MÜSTƏQİL QURUMLAR

 1. NMİ Həmkərlar İttifaqı
 2. NMİ Tələbə Həmkərlar İttifaqı
 3. NMİ Tələbə Gənclər Təşkilatı
 4. Tibb xidməti
 5. Nəşriyyat