Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Elmi Şurasının tərkibi

 

S/№ Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi Üzvlüyü Xəbərdarlıq İştiraketmə
1. Novruzov Azad Sevindik

oğlu

Rektor Elmi Şuranın sədri    
2. Vakant Tədris işləri üzrə prorektor Sədr müavini    
3. Qurbanlı Qurban Məmməd

oğlu

Elmi katib Elmi Şuranın katibi    
4. Hacıyev İlqar Əziz oğlu Ümumi işlər üzrə prorektor Üzv    
5. Həsənova Samirə Zakir qızı Pedaqoji fakültənin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv    
6. Vəliyev Rövşən Xəlil oğlu Təbiət və incəsənət fakültəsinin dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv    
7. Ağayeva Xatın Elşad qızı Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Üzv    
8 Kəngərli Abutalağa İsfəndiyar oğlu Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri      
9. Nağdəliyeva Aysun Xaliq qızı Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Üzv    
10. Məmmədova Aygül Eynulla q Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Üzv    
11. Mahmudova Əhruz Əli  qızı Tədris şöbəsinin müdiri,  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Üzv    
12 Babayev Rasim Canbaxış  o Təsərrüfat və xidmət şöbəsinin müdiri Üzv    
13. Şahbazova Qızıltac Tarverdi  qızı Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv    
14. Səfərov Yusif Səfər oğlu Azərb.dili və ədəbiyyat kafedrasının professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Üzv    
15. Məmmədov Yaqub Yaqub   oğlu Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Üzv    
16. Eyvazov Həsənəli Cahangir  oğlu Azərb.dili  və ədəbiyyat kafedrasının müdiri,   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv    
17. Əliyev Sahib Əli oğlu Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv    
18. Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı Ümumi fənlər kafedrasının müdiri,  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv    
19. Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı İncəsənət kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Üzv    
20. Vəliyeva Sevinc Tofiq qızı Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Üzv    
21. Hacəliyeva Sevda Tofiq qızı Xarici dillər və tədrisi metodikası kafedrasının müdiri Üzv    
22. Aytəkin Vaqif qızı Əliyeva Keyfiyyət təminatı  və akkreditasiya üzrə baş mütəxəssis Üzv