Mühasibatlıq

əlaqə: +994 36 545 43 04

Mühasibatlıq şöbəsi institut yarandığı gündən fəaliyyət göstərir və 3 işçi heyətindən ibarətdir.

Mühasibatlıq şöbəsinin əməkdaşları

  1. Məmmədov Emin Əsgər oğlu – Baş mühasib
  2. Ələkbərova İradə Yusif qızı – Mühasib
  3. Qasımova Nəzakət Hüseyn qızı – Mühasib

 

  1. Əmək haqqı – Bu sahədə İnstitutun Professor müəllim heyətinə, inzibati idarəetmə heyətinə əmək haqqının hesablanması və ödənilməsində ən müasir metodları tətbiq edir.
  1. Hesabat – nəzərdə tutulmuş vaxtda hesabatlar hazırlanır və aidiyyatı üzrə təşkilatlara göndərilir.
  1. Tələbə – tələbələrin təhsil haqlarının vaxtında ödənilməsinə nəzarət edilir. Həmçinin güzəştə düşən tələbələrin güzəştlərinin hesablanması həyata keçirilir.
  1. Kredit – akademik borcu olan tələbələrin fənlər üzrə kreditləri hesablanır və ödənilməsinə nəzarət edilir.
  1. Əsas vəsaitlərin uçotu – institutda uçotda duran əsas vəsaitlərin, kitabxana fondunun, azqiymətli və tezköhnələn avadanlıqların uçotu aparılır. İllər üzrə əsas vəsaitləri inventarizasiyası və amortarizasiyası aparılır.

Tələbələrin ixtisaslar üzrə təhsil haqları (cari tədris ilində)

Bakalavr səviyyəsi üzrə

İbtidai Sinif Müəllimliyi (əyani) – 1300 AZN  

Azərbaycan dili və ədəbiyyat ( əyani) – 1300 AZN

        Tarix Müəllimliyi ( əyani) – 1300 AZN

Texnologiya Müəllimliyi ( əyani) – 1300 AZN

Məktəbəqədər Təlim və Tərbiyə (əyani) – 1300 AZN

Riyaziyyat İnformatika Müəllimliyi (əyani) – 1300 AZN

Təhsildə Sosial Pisxoloji Xidmət (əyani) – 1300 AZN

Təsviri İncəsənət Müəllimliyi (əyani) – 1300 AZN

Kitabxanaçılıq Və İnformasiya (əyani) – 1300 AZN

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) (əyani) – 1300 AZN

Biologiya müəllimliyi (əyani) – 1300 AZN

  

Magistratura səviyyəsi üzrə

Təhsildə sosial psixoloji xidmət (əyani) – 1000 AZN

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi (əyani) – 1000 AZN

İbtidai sinif müəllimliyi (əyani) – 1000 AZN

       Təsviri incəsənət ( əyani ) – 1000 AZN

Riuaziyyat informatika ( əyani) – 1000 AZN