İsmayılov  Əvəz  Abbas oğlu

Ümumi fənləri kafedrasının baş müəllimi

e-mail: ismaylov@yahoo.com

1949-cu il martın 18-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.

1971-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun İstehsal prosesləri avtomatlaşdırılması fakultəsinin “Məlumat – ölçü texnikası” ixtisasını bitirmişdir.

Naxçıvan Politexnik Texnikumunda, eyni zamanda 2003-ci ildən 2018-ci il daxil olmaqla Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda müəllim və baş müəllim işləyir.

 Dərc olunmuş  elmi əsərləri

 1. Tədris müəssisələrində mülki müdafiənin rolu və vəzifələri. NMİ, Xəbərlər jurnalı, Naxçıvan 2007.
 2. Fövqəladə hallarda əhalinin qorunmasının  texnologiya və üsulları. NMİ , Xəbərlər jurnalı, Naxçıvan -2008.
 3. 1 Mart Ümumdünya Mülki Müdafiə gününü tələbələrə necə təbliğ etməli. NMİ ,“Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan- 2010.
 4. Tədris prosesində təbii fəlakətlərdən qorunma yolları. NMİ,“Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan -2012.
 5. 1 Mart Ümumdünya Mülki müdafiə günüdür. (Konfrans  materialı).NMİ, 2010.
 6. Tədris prosesində  təbii fəlakətlərdə qorunma  yolları.(Konfrans  materialı).NMİ, 2012.
 7. Tədris prosesində təbii  fəlakətlərdən qorunma yolları. ,(Konfrans materialı).NMİ , 2013 .
 8. Tədris  prosesində  yanğın  təhlükəsində qoruma yolları. (Konfrans materialı).NMİ, 2014 .
 9. Tədris  prosesində zəlzələ  seymik dalğa  təhlükəsindən qoruma yolları.(Konfrans materialı).NMİ,2015.
 10. Tədris prosesində  elektrik qurğuları və cihazların  istismarı zamanı yanğın  təhlükəsizliyindən qorunma yolları. (Konfrans materialı).NMİ, 2016.
 11. Mülki  müdafiənin  tədrisində  yaşayış evlərinin yanğından qorunma yolları.NMİ,Elmi- praktik konfrans materialı, 2017.