İncəsənət kafedrası

İnstitut Elmi Şurasının 15.02.2019-cu il tarixli (protokol №7) qərarına əsasən Humanitar fənlər və təsviri incəsənət kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Hazırda kafedranın 10 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru baş müəllim, 1 sənədşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 3 baş müəllim, 2 müəllim, 1 baş laborant və 1 laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı – s.ü.f.d., əməkdar rəssam, baş müəllim
 2. Xəlilov Mahir Xanlar oğlu – p.ü.f.d., baş müəllim
 3. Alıyev Nizami İsgəndər oğlu – baş müəllim
 4. Xəlilova Sevda Tofiq qızı – p.ü.f.d.,baş müəllim
 5. Babayeva Məhəbbət Nizami qızı – baş müəllim
 6. Məmmədova Ləman Aslan qızı – baş müəllim
 7. İmanlı Rübabə Cəlal qızı – müəllim
 8. Allahverdiyeva Həbib Rəşad oğlu – müəllim
 9. Əliyeva Vəfa Rəhman qızı – baş laborant
 10. Əliyeva Xədicə Hüseyn qızı – laborant

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
 2. Rəsm
 3. Boyakarlıq
 4. İncəsənət tarixi
 5. Tədris emalatxanası praktikum
 6. Kompozisiya
 7. Ebru
 8. Heykəltəraşlıq və plastik anatomiya
 9. Dəzgah qrafikası
 10. Dekorativ – tətbiqi sənət
 11. Məktəbdə bədii tərtibat
 12. Musiqi və onun tədrisi metodikası
 13. Azərbaycan incəsənəti
 14. Musiqi nəzəriyyəsi
 15. Solfecio
 16. Əsas musiqi aləti
 17. Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi
 18. Perspektiva
 19. Xor
 20. Dirijorluq
 21. Kompüter qrafikası
 22. Vokal və onun tədrisi metodikası
 23. Bədii yaradıcılıq
 24. İncəsənət əsərlərinin təhlili və analizi və .s