İncəsənət Kafedrası

İnstitut Elmi Şurasının 15.02.2019-cu il tarixli (protokol №7) qərarına əsasən Humanitar fənlər və təsviri incəsənət kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Hazırda kafedranın 8 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru baş müəllim, 4 baş müəllim 1 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın tərkibi:

 1. İsmayılov Cavid Vəli oğlu – baş müəllim
 2. Xəlilov Mahir Xanlar oğlu– p.ü.f.d., baş müəllim
 3. Alıyev Nizami İsgəndər oğlu– baş müəllim
 4. Xəlilova Sevda Tofiq qızı – p.ü.f.d.,baş müəllim
 5. Babayeva Məhəbbət Nizami qızı -baş müəllim
 6. Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı- baş müəllim
 7. Hacıyeva Siddiqə Zakir qızı- müəllim
 8. Əliyeva Vəfa Rəhman qızı- baş laborant

 

Tədris olunan fənlər

 

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
 2. Rəsm
 3. Boyakarlıq
 4. İncəsənət tarixi
 5. Tədris emalatxanası praktikum
 6. Kompozisiya
 7. Ebru
 8. Heykəltəraşlıq və plastik anatomiya
 9. Dəzgah qrafikası
 10. Dekorativ – tətbiqi sənət
 11. Məktəbdə bədii tərtibat
 12. Musiqi və onun tədrisi metodikası