Humanitar və ictimai fənlər kafedrası

Humanitar və ictimai fənlər kafedrası rektorun 22 fevral 2019- cu il tarixli ƏMR № 3/49 ilə (ictimai əsaslarla) fəaliyyətə başlamışdır. Ali məktəblərdə kafedraların yaradılması və fəaliyyəti haqqında mövcud qaydaların tələblərinə və İnstitutun Nizamnaməsinə uyğun olaraq rektorun 06 sentyabr 2023-cü il tarixli ƏMR № 1/76-F/2023 ilə ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedrada 2 dosent,2 baş müəllim,4 müəllim çalışır.Kafedranın 1 müəllimi  Azərbaycan  Respublikasının əməkdar müəllimi adına layiq görülmüşdür.

                                                     

 Kafedranın tərkib hissəsi

İbrahimov Aslan Məmməd oğlu –Baş müəllim –  Kafedra müdiri əvəzi

Hacızadə Qorxmaz Vahid oğlumüəllim

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı – Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Qəhrəmanova Aytəkin Məmiş qızı-Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim

Hacıyeva Sara Adil qızı- Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Yaqubova Nazlı Rəşid qızı- müəllim

Əlizadə Günay Qabil qızı – müəllim

Cəfərova Fərqanə Əhəd qızı – müəllim

Abdullayeva Firuzə İsmayıl qızı – laborant

 

Azərbaycan Tarixi
Azərbaycan tarixininin tədqiqininin müasir problemləri
Osmanlı tarixi
Qafqaz xalqları tarixi
Politologiya
Azərbaycan tarixi coğrafiyası
Arxelogiya və etnoqrafiyanın əsasları
Tarix təliminin müasir innovativ texnologiyaları
Tarixə köməkçi fənn
Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı
Yeni tarix
Qədim dünya tarixi
Naxçıvan tarixi
Müstəmləkəçilik və qloballaşma tarixi
Multikultralizmə giriş
Türk xalqların tarixi
Şərqi Avropa xalqları tarixi
Türk dünyası və Azərbaycan
Azərbaycan multikutralizmi
Mənbəşünaslıq
Naxçıvan tarixi
Naxçıvan etnoqrafiyası
Tarixin tədrisi metodikası
Azərbaycan antik dövrdə