Hacıyeva Gülmira Sahib qızı

Pedaqogika və Psixologiya kafedrası

hacıyeva-gulmira74@mail.ru

1974-cü il avqustun 21 Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1991-ci il Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqogika və Psixologiya (Məktəbəqədər) ixtisası üzrə tam kurs bitirib.2004-cü il 20 sentyabrda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və Psixologiya kafedrasına laborant, 2009-cu ildə Baş Laborant  təyin təyin olunub.

2011-ci ildən Pedaqogika və Psixologiya kafedrasının müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. “Yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətlərinin təlim-tərbiyə işində nəzərə alınması”. NMİ. Pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə. Bakı-2013
  2. “Uşaq hüquqları konvensiyası və təlim-tərbiyə prosesində onun nəzərə alınması”. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 2013
  3. “Heydər Əliyev” Elmi-praktik konfrans.  2015
  4. “Maarif Fədaisi Əliqulu Qəmküsar”. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 5-6 iyun Bakı 2015
  5. “Mollanəsrəddinçilər  irsinə Heydər Əliyev məhəbbəti”. Heydər Əliyev 92. Respublika elmi-praktik konfrans. NMİ-2015
  6. “Əliqulu Qəmküsar yaradıcılığında Maarifçilik  məsələləri”. Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2016
  7. “Əliqulu Qəmkusar yaradıcılığında estetik tərbiyə məsələləri və pedaqoji fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti”.  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 4. 2017