Hacəliyeva Sevda Tofiq qızı

Baş müəllim

01.07.1955-ci ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur. 1972-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra SSRİ-nin 50 illiyi adaına APXDİ-na institutunun ingilis dili fakültəsinə daxil olub.1976-cı ildə institutu bitirdikdən sonra orta məktəbdə çalışmışdır. 2001-ci ildən NMİ-də işləyir

Elmi məqalələri

 1. Orta məktəblərdə xarici dil fənninin tədrisinə dair. NMİ “Xəbərlər” N: 4.2010
 2. Üslubiçalarlıqların bəzi məqamları. NMİ “Konfrans materialları” .2011
 3. Tərcümənin tədris prosesində rolu .NMİ “Xəbərlər” N: 1.2011
 4. İbtidai siniflərdə sözönlərinin tədrisinə dair. NMİ “Xəbərlər” N: 2.2011
 5. Metodik vəsait – İngilis dili fənni üzrə proqram. NMİ “Məktəb” nəşriyyatı.2011
 6. Tədris prosesində lüğət üzrə aparılan işlər. NMİ “Xəbərlər” N: 1.2012
 7. Mürəkkəb cümlənin tədrisi yolları. NMİ “Xəbərlər” N: 3.2012
 8. Xarici dilin tədrisində tərcümənin rolu və metodları. NMİ “Xəbərlər” N: 1.2013
 9. Orta məktəblərin ingilis dili dərslərində səs sisteminin tədrisinə dair. NMİ “Xəbərlər” N: 3.2014
 10. Şagirdlərin fəal həyat mövqeyi tərbiyəsinin inkişafında təlim prosesinin potensial imkanları. NMİ “Xəbərlər” N: 1.2015
 11. Dərsə verilən tələblər və pedaqoji təcrübəyə hazırlıq məsəlləri. NMİ “Xəbərlər” N: 3.2015
 12. Orta məktəbdə təkrar dərslərin və sinif çalışmalarınınverilməsinə dair. NMİ “Xəbərlər” N: 1.2016
 13. İbtidai siniflərdə isim və sayın əlaqəli tədrisinə dair. NMİ “Xəbərlər” N: 3.2017