Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladığı vaxtdan yaradılmışdır.

Kafedrada 1 professor, 9 dosent, 2 baş müəllim, 2 müəllim çalışır. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfəri əməkdar müəllim, 1 nəfəri əməkdar mədəniyyət işçisi, 5 nəfəri isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Əməkdaşlardan 3 nəfəri  “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə, 1 nəfəri isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Eyvazov Həsənəli Cahangir oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, kafedra müdiri
 2. Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
 3. Səfərov Yusif Səfər oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
 4. Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 5. İsmayılova Nəzakət Rza qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Cəfərova Fəxriyyə İbrahim qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 7. Həsənova Samirə Zakir qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 8. Fətəliyeva Şəhla Mehdi qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 9. Şirəliyeva Günay Asif qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 10. Behbudova Ayparə Novruz qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 11. Mahmudova Əfruz Əli qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktor
 12. Qəbulova Təranə Zəfail qızı – baş müəllim
 13. Əliyeva Şəbnəm Əli qızı – müəllim

Kafedrada tədris olunan fənlər

2
İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası -03
3
Nitq inkişafının metodikası
4
Uşaq ədəbiyyatı
5
Müasir Azərbaycan dili
6
S/f Azərbaycan ədəbiyyatı
7
Müasir Azərbaycan dili -01-02
8
Müasir Azərbaycan dili -03-04
9
S/f Dilçilik tarixi
10
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (Qədim və intibah dövrü-01)
11
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -2 (Azərbaycan ədəbiyyatı XIII-XVIII əsrlər) Azərbaycan  ədəbiyyatı tarixi -3  (Azərbaycan ədəbiyyatı XIX əsr)
12
Ana dilinin tədrisinin müasir problemləri
13
Azərbaycan  ədəbiyyatı tarixi -4 (XX əsr)
14
S/f.İfadəli oxu
15
Dünya ədəbiyyatı tarixi-01
16
Dünya ədəbiyyatı tarixi-02
17
S/f. Azərbaycan ədəbi  dil tarixi
18
 S/f. Azərbaycan ədəbi   tənqid tarixi
19
 S/f. Azərbaycan   dialektologiyası
20
S/f.Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı
21
Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
22
 Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
23
S/f.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
24
S/f.Linqvistik poetika
25
S/f.Azərbaycan uşaq folkloru
26
Azərbaycan dili
27
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
28
S/f.Savad təlimi
29
S/f.Hüsnxət
30
Şifahi xalq ədəbiyyatı
31
Dilçiliyə giriş
32
S/f Ümumi dilçilik
33
S/f Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı
34
S/f Azərbaycan dili tədrisinin metodiki problemləri
35
S/f Ədəbiyyatın tədrisinin metodiki problemləri
36
S/f XXI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
37
S/f Türk xalqları ədəbiyyatı
38
Ədəbiyyatşünaslığa giriş
39
Kitabxana və informasiya elmlərinə giriş
40
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
41
Azərbaycan ədəbiyyatı
42
Kitabxana və informasiya fəaliyyətinin menecmenti
43
Biblioqrafiyaşünaslıq
44
Kitab və kitabxana tarixi
45
S/f.Naxçıvan  MR kitabxanalarının tarixi
46
S/f.Azərbaycan biblioqrafiyası tarixi
47
Rəqəmsal bilgi və tədqiqat bacarıqları
48
Əqli mülkiyyət xidmətinin təşkili
49
Kitabxana informasiya xidmətlərinin və yayımının təşkili
51
S/f.Regionların kitabxana informasiya   sistemi
55
S/f.Xarici biblioqrafiya
56
Kitabxana və informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı
57
S/f.Dünya kitabxanalar tarixi
58
Kitabxana fondlarının idarə edilməsi və inkişafı
60
S/f.Məktəb kitabxanalarının məlumat axtarış sistemi
61
S/f Uşaqlara və gənclərə kitabxana xidməti
62
Rəqəmsal repozitarların təşkili
63
S/f Sosial siyasi ədəbiyyatın biblioqrafiyası
64
S/f Kitabxanaların komputerləşməsinin əsasları
65
S/f.Normativ texniki  və patent informasiya xidməti
66
S/f Elektron katoloqlaşdırma
67
Elektron kitabxana