Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladığı vaxtdan yaradılmışdır.

Kafedrada 2 professor, 10 dosent, 2 baş müəllim, 1 müəllim çalışır. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfəri əməkdar müəllim, 1 nəfəri əməkdar mədəniyyət işçisi, 5 nəfəri isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Əməkdaşlardan 3 nəfəri  “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə, 1 nəfəri isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Eyvazov Həsənəli Cahangir oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 2. Ağalarov Arif Mamo oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
 4. Səfərov Yusif Səfər oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
 5. Əzimli Əbülfəz Tahar oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. İsmayılova Nəzakət Rza qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 7. Cəfərova Fəxriyyə İbrahim qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 8. Həsənova Samirə Zakir qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 9. Fətəliyeva Şəhla Mehdi qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 10. Şirəliyeva Günay Asif qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 11. Məmmədova Xumar Şəmsi qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 12. Behbudova Ayparə Novruz qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 13. Mahmudova Əfruz Əli qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 14. Yaqubov Nicat Əsgər oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 15. Qəbulova Təranə Zəfail qızı – baş müəllim
 16. Əliyeva Şəbnəm Əli qızı – müəllim
 17. Əlizadə Əfsanə Elşad qızı – laborant

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrəMagistr pilləsi üzrə
1. Ana dili
2. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik komnikasiya
3. Azərbaycan dili
4. Nitq mədəniyyəti
5. Ana dilinin tədrisi metodikası
6. Uşaq ədəbiyyatı
7. Rabitəli nitqin inkişafı
8. Hüsnxət
9. Nitq inkişafının metodikası
10. İfadəli oxu
11. Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi
12. Kitabxanaşünaslığa giriş
13. Azərbaycan kitabxanalrı tarixi
14. Azərbaycan ədəbiyyatı
15. Sənədlərin biblioqrafiyası
16. Biblioqrafiyaşünaslıq
17. Kitab tarixi
1. Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri
2. Linqivistik təhlilin elmi-metodoloji əsasları
3. Orfoqrafiya və orfoepiyanın nəzəri əsasları
4. Xarici dil (İngilis dili)
Azərbaycan dili AZ English EN