Daşqın Ələkbər oğlu Seyidov

Baş müəllim

e-mail: dasqin82@mail.ru

05 may 1982-ci ildə Naxçıvan Muxtar  Respublikası Şahbuz rayonu Kükü kəndində doğulmuşdur. 1999-cu ildə Kükü kənd orta məktəbini fərqlənmə atestatı ilə bitirmişdir. Həmin il Naxçıvan Dövlət Universitetinin Riyaziyyar-informatika ixtisasına qəbul olmuş və bu ixtisası 2003-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 2003-2005 –ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Cəbr və topologiya ixtisası üzrə magistr təhsili almış , bu təhsil pilləsini fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.2006-cı ildən 2013-cü ilədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi riyaziyyat kafedrasında müəllim vəzifəsində çalişmış,2013- cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Ali riyaziyyat və infotmatika kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.2006-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının dissertantıdır. 17 elmi məqalənin müəllifidır.

          Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Compact weighted endomorphisms of uniform algebras tezis.Fizika ,riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan ,2008, A.İ.Şahbazov
 1. Closed range and compact weighted composition operators on uniform algebras. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi əsərləri .Bakı,2009,Jur№ 2,A.İ.Şahbazov
 2. Compact weighted composition operators on function spaces on locally connected sets,məqalə. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi əsərləri .Bakı,2009,Jur№ 2, A.İ.Şahbazov
 3. Compact weightid composition operators on the function algebras.Tezis, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans, Bakı, 2009, A.İ.Şahbazov
 4. Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri,Akademik F.Q.Maksudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 20 A.I.Şahbazov
 5. Closed range  and compact   weighted composition operators on uniform  Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri, Akademik F.Q.Maksudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2010
 6. Weighted composition operators on  the spaces  of  vector-valued  functions məqalə. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan,2011, A.İ.Şahbazov
 7. Həlli sonsuzluqda qeyri-adi asimptotikalı xüsusi Şredinger tənli yinin məlum xüsusi həllinə görə ümumi həllinin qurulması.             məqalə.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyə prossesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi –praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 2012            , M.S.Eminov
 8. The Hyers-Ulam stabiltiy and Compact Weighted Composition Operators on Closed Subspaces of C(X) .məqalə.Azərbaycanın ümumimilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ,,Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri ,, adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013.A.İ.Şahbazov
 9. The Hyers-Ulam Stabilti of Weighted composition operators on closed subspaces of C(X). Tezis. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş,Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri,Bakı,2013,A.İ.Şahbazov
 10. Bir sinif funksiyaların inteqrallanması və inteqrallanmaması şərtləri və inteqrallarının hesablanması metodu . məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərləri, cild10, № 4 ,2014,M.S.Eminov
 11. Egiensubspaces of Resonancing  Endomor phisms of Algebra of Convergent  Power Series.məqalə.Caspian Journal of  Applied Mathematics, Ecology and Economics V.3,No2,2015, A.İ.Şahbazov
 12. Weighted tyupe endomorphisms of functions algebra             tezis     Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri, akademik M.R.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika  Elmi konfransının materialları, Şəki-2016.A.İ.Şahbazov, V.M.Məmmədova
 13. The Hyers-Ulam Stabilti and closed range  of weighted endomorphisms of  uniform algebra.Tezis. Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri, akademik M.R.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika  Elmi konfransının materialları, Şəki-2016.A.İ.Şahbazov C.A.Pənahova
 14. Müntəzəm cəbrlərdə çəkili tip endomorfizmlərin kompaktlığı. Məqalə.Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri,Fizika-riyaziyyat seriyası.4-cü cild, Naxçıvan 2016,A.İ.Şahbazov
 15. Eigensubspaces of endomorphisms of algebra of convergent power series  Məqalə Mathematica Aeterna,Vol.7,2017,no.3, İ.Şahbazov
 16. Eigensubspaces of weighted endomorphisms of uniform algebras.Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri,Fizika-riyaziyyat seriyası,4-cü cild,Naxçıvan 2017 A.İ.Şahbazov