Cabbarova Solmaz Rafiq qızı

Pedaqogika və Psixologiya kafedrasının baş müəllimi

 S.Cabbarlı@yahoo.com

1982-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1999 -2003-cü ildə Naxçıvan özel Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2003-2005-ci illərdə NDU-nun pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistraturanı bitirmişdir. 2005-ci ildən NMİ-də Pedaqogika  və psixologiya kafedrasında laborant, 2008-ci ildən müəllim işləyir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Məktəblə ailənin əlaqə formaları və onların uşaqların tərbiyəsi işində əhəmiyyəti. Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı  №3 (11) 2007 s.30-33
 2. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında təhsil-tərbiyə məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, № 4 (24), 2010, səh.24-26.
 3. Uşaqların ailədə əmək tərbiyəsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı Cild 8 №2. 2012. s.13-15.
 4. Ömər Faiq Nemanzadə: Ana dili və onun tədrisi haqqında. Magistrantların V Elmi Konfransı, Sumqayıt, 2005, s.481-483.
 5. Kitab oxumağı sevək və övladlarımızada sevdirək. Müasir təlim tərbiyə metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş konfrans materialları.Naxçıvan Müəllimlər    İnstitutu. 2011.s.60-63.
 6. Məmməd Araz yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələləri. Müasir təlim tərbiyə metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş konfrans materialları.NMİ. 2011.s.15-17.
 7. “Ailədə milli adət-ənənələrlə tərbiyə”.  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2013. II cild.
 8. “Uşaqların tərbiyəsində valideyn məsuliyyəti haqqında”. Naxçıva Müəllimlər İnstitutu. Konfrans materialı. 2014
 9. “Uşaqların tərbiyəsi işində ailənin rolu”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 2. 2017
 10. “Kitabi-dədə Qorqud dastanında ailə məsələləri” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 4. 2017
 11. “Ailə tərbiyəsi: yaranması və inkişaf mərhələləri”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Qeyrət” №6, 2016
 12. Uşaqların tərbiyəsində valideyn məsuliyyəti haqqında. Tezis 2016
 13. “Ailədə uşaqların əxlaq tərbiyəsinin formalaşdırılması məsələləri” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 2. 2017
 14. Azərbaycan nağıllarının uşaqların tərbiyəsinə təsiri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 4. 2017
 15. “Azərbaycan mütəfəkkiri Nəsrəddin Tusinin ailə övlad haqqında fikirləri”. Elmi-praktik konfrans Naxçıvan müəllimlər İnstitutu. 5 may 2017