Ali riyaziyyat və informatika kafedrası

“Ali riyaziyyat və informatika” kafedrası “Ümumi texniki fənlər” kafedrasının bazası əsasında 2004-cü ildə yaranmışdır.  Hazırda kafedranın 18 əməkdaşı vardır. Kafedrada 6 dosent,  7 baş müəllim, 4 müəllim,  1 laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

 1. Əliyev Sahib Əli oğlu – r.ü.f.d., dosent
 2. Rövşən Xəlil oğlu Vəliyev – dekan, dosent
 3. Miryasin Seyidəli oğlu Eminov  – r.ü.f.d., baş müəllim
 4. Aygün Hacı qızı Sultanova –f.ü.f.d., dosent
 5. Məmmədov Elşən Neymət oğlu – r.ü.f.d., dosent
 6. Vüqar İbrahim oğlu Salmanov – r.ü.f.d., dosent
 7. Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev – r.ü.f.d., dosent
 8. Ələsgər Cəfər oğlu İmanov – infor.ü.f.d., baş müəllim
 9. Aygün Nadir qızı Əfəndiyeva – baş müəllim
 10. Kəmalə İbrahim qızı İbrahimova – baş müəllim
 11. Əliyev Sahil Asif oğlu – baş müəllim
 12. Əzizova Fidan Əziz qızı – müəllim
 13. Qasımova Səriyyə Kamal qızı – müəllim
 14. Yasinli Könül Nurəddin qızı – müəllim
 15. Bağırov Turqay Faiq oğlu   –    müəllim
 16. Bağırova Şəhla Hüseyn qızı –  müəllim

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Proqramlaşdırma dilləri
 2. Riyaziyyat
 3. S/f İnformatika fənni üzrə kurikulum
 4. Riyazi analiz
 5. Adi differensial tənliklər
 6. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 7. İnformatika
 8. İnformatikanın tədrisi metodikası
 9. Hesablama riyaziyyatı
 10. S/f Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulu
 11. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 12. Fizika
 13. Kompüter şəbəkələri, internet və multimediya vasitələri
 14. Komputer modelləşdirməsi
 15. İnformatika və İKT
 16. S/f Riyazi analizin xüsusi məsələləri
 17. Differensial həndəsə və topologiya
 18. Cəbr
 19. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 20. Təhsildə İKT
 21. S/f Psixologiyada riyazi metodlar
 22. S/f  Verilənlər bazası
 23. Riyazi analiz
 24. Analitik həndəsə
 25. Komputerin aparat və proqram təminatı
 26. Tərsimi həndəsə
 27. İnformasiyanın idarə edilməsi
 28. Ali riyaziyyat
 29. Riyaziyyat və Statistika
 30. İnformasiya resursları
 31. Robot texnika və proqramlaşdırma
 32. Komputer şəbəkələri və multimedia texnologiyaları
 33. Əməliyyatların tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi
 34. S/f Mikrosoft ofis proqramları
 35. Komputerdə praktikum
 36. Ümumi fizika
 37. İnformatika və təhsildə İKT
 38. Veb proqramlaşdırma
 39. S/f Funksional analiz
 40. S/f Komputer sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi