Ağayev Eldəniz Hüseyn oğlu

Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müəllimi 

Eldəniz Hüseyn oğlu Ağayev 10 may 1976 – cı ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Culfa rayon Ərəzin kəndində anadan olmuş­dur. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial – Elmlər və Psixologiya fa­kül­tə­si­­nin psixologiya ixtisasını bitirmişdir. 2014-cu ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Pedaqogika və psi­­xo­lo­giya» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. 2014- cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika və psixologiya kafedrasında  müəllim vəzifəsində işləyirəm. 6 elmi məqalənin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər 

  1. MR Respublikasının 90 illik yubleyi ilə əlaqədar Təhsil kurikulumları:Nəzəri problemləri.Məqalə .NMİ2014
  2. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyasının təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi.Məqalə.NMİ-2014
  3. “Təhsil prosesinin təkmilləşməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Məqalə. NMİ 2015
  4. Müasir təlim metodları və yeni pedaqojitexnalogiyasının təlim tərbiyə  prosesində tətbiqi.Məqalə 2016
  5. Tədris prosesinin təkmilləşməsi müasir təhsil konsepsiyaları. Məqalə. Nax. şəh .Beynəlxalq jurnal  2014
  6. Çətin tərbiyə olunan uşaqların davranışında olan qüsurların  yaranma səbəbləri. Məqalə. 2018