Təbiət və incəsənət fakültəsi

Fakültənin əsası 2011-ci ildə qoyulmuşdur. 2011-ci ilədək institutda pedaqoji fakültə fəaliyyət göstərmişdir. İnstitut Elmi Şurasının qərarı ilə yeni fakültə – Təbiət və İncəsənət fakültəsi yaradılmışdır və riyaziyyat və informatika müəllimliyi, təhsildə sosial-psixoloji xidmət, psixologiya, biologiya müəllimliyi, kitabxanaçılıq və informasiya, təsviri incəsənət müəllimliyi, musiqi müəllimliyi, texnologiya müəllimliyi ixtisasları pedaqoji fakültədən ayrılaraq Təbiət və İncəsənət fakültəsinə keçirilmişdir.

Təbiət və incəsənət fakültəsinə 2016- cı ildən dosent Rövşən Vəliyev rəhbərlik edir.

 

Fakültənin strukturu

1. Ali riyaziyyat və informatika kafedrasıkafedra müdiri, dosent E.V.Ağayev
2. İncəsənət kafedrası
3. Ümumi fənlər kafedrasıkafedra müdiri, p.ü.f.d. Q.M.Əliyeva

 

Əməkdaşlar

Əliyev Sahib Əli oğluAli riyaziyyat və informatika  kafedrasının müdiri

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı Ümumi fənlər kafedrasının müdiri

Nağıyeva Bulqeyis  Əhəd  qızı – Tyutor

Nağıyeva Ülviyyə Fikrət qızı – Tyutor

Əlizadə Günay Qabil qızıBaş laborant

Əliyeva Vəfa Rəhman qızıBaş laborant

 

Bakalavr ixtisaslarıTədris planı
1. Riyaziyyat və informatika müəllimliyiəyani
2. Təhsildə Sosial-psixolji xidmətəyani
3. Psixologiyaəyani
4. Biologiya müəllimliyiəyani
5. Kitabxanaçılıq və informasiyaəyani
6. Təsviri incəsənət müəllimliyiəyani
7. Musiqi müəllimliyiəyani
8. Texnologiya müəllimliyiəyani
9. İnformatika müəllimliyiəyani
Azərbaycan dili AZ English EN