Təbiət və incəsənət fakültəsi

Fakültənin əsası 2011-ci ildə qoyulmuşdur. 2011-ci ilədək institutda pedaqoji fakültə fəaliyyət göstərmişdir. İnstitut Elmi Şurasının qərarı ilə yeni fakültə – Təbiət və İncəsənət fakültəsi yaradılmışdır və riyaziyyat və informatika müəllimliyi, informatika müəllimliyi, təhsildə sosial-psixoloji xidmət, psixologiya, biologiya müəllimliyi, kitabxanaçılıq və informasiya, təsviri incəsənət müəllimliyi, musiqi müəllimliyi, texnologiya müəllimliyi, korreksiyaedici təlim ixtisasları pedaqoji fakültədən ayrılaraq Təbiət və İncəsənət fakültəsinə keçirilmişdir.

Təbiət və incəsənət fakültəsinə 2016- cı ildən dosent Rövşən Vəliyev rəhbərlik edir.

 

Fakültənin strukturu

1. Ali riyaziyyat və informatika kafedrasıkafedra müdiri, dosent S, Əliyev
2. İncəsənət kafedrasıkafedra müdiri, dosent H.Allahverdiyeva
3. Ümumi fənlər kafedrasıkafedra müdiri, p.ü.f.d. Q.M.Əliyeva

 

Əməkdaşlar

Əliyev Sahib Əli oğluAli riyaziyyat və informatika  kafedrasının müdiri

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı Ümumi fənlər kafedrasının müdiri

Səfərova Gülnarə Nurəli qızı –  Dekan müavini

Nağıyeva Bulqeyis  Əhəd  qızı – Tyutor

Əlizadə Əfsanə Elşad qızı – Tyutor

Əlizadə Günay Qabil qızıBaş laborant

Əliyeva Vəfa Rəhman qızıBaş laborant

Cavadova Əskinaz Ərəstun–   Kompüter operatoru

 

Bakalavr ixtisaslarıTədris planı
1. Riyaziyyat və informatika müəllimliyiəyani
2. Təhsildə Sosial-psixolji xidmətəyani
3. Psixologiyaəyani
4. Biologiya müəllimliyiəyani
5. Kitabxanaçılıq və informasiyaəyani
6. Təsviri incəsənət müəllimliyiəyani
7. Musiqi müəllimliyiəyani
8. Texnologiya müəllimliyiəyani
9. İnformatika müəllimliyiəyani
10. Korreksiyaedici təliməyani
Azərbaycan dili AZ English EN