Təbiət və incəsənət fakültəsi

Fakultənin əsası 2011 –ci ildə qoyulmuşdur.2011-ci ilədək  institutda   pedaqoji fakultə  fəaliyyət   göstərmişdir. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, təhsildə sosial- psixoloji xidmət, psixologiya, biologiya müəllimliyi, kitabxanaçılıq və informasiya, təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasları pedaqoji  fakultədən  ayrılaraq  İnstitut Elmi Şurasının qərarı ilə yeni fakültə – Təbiət və İncəsənət fakultəsi  yaradılmışdır.

Təbiət və  incəsənət  fakültəsinə  2016- cı  ildən  dosent  Rövşən Vəliyev rəhbərlik  edir.

 

Əməkdaşlar

 

Əliyev Ceyhun Xürrəm oğlu

Təbiət  və  incəsənət  fakültəsinin dekan müavini

Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı

İncəsənət  kafedrasının müdiri

Ağayev Elşad  Vəliqulu oğlu  

Ali  riyaziyyat  və  informatika  kafedrasının müdiri

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı

Ümumi  fənlər Kafedrasının müdiri

Nağıyeva Bulqeyis  Əhəd  qızı  

Tyutor

Nağıyeva Ülviyyə Fikrət qızı

Tyutor

Cahangirova Ülkər Rəşid qızı

Baş laborant

Əliyeva Vəfa Rəhman qızı

Baş laborant

Strukturu

 • Ali  riyaziyyat  və  informatika   (kafedra müdiri,  dosent  E.V.Ağayev)
 • İncəsənət  kafedrası (kafedra müdiri, s.ü.f.d.   H.R.Allahverdiyeva),
 • Ümumi  fənlər  kafedrası   (kafedra müdiri, p.ü.f.d. Q.M.Əliyeva),

Bakalavr ixtisasları

 • Riyaziyyat və  informatika  müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani.
 • Təhsildə  Sosial- psixolji xidmət
  • Tədris planları: əyani.
 • Psixologiya
  • Tədris planları: əyani.
 • Biologiya müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani.
 • Kitabxanaçılıq və  informasiya
  • Tədris planları: əyani.
 • Təsviri incəsənət  müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani.