Təbiət və incəsənət fakültəsi

Fakültənin əsası 2011-ci ildə qoyulmuşdur. 2011-ci ilədək institutda pedaqoji fakültə fəaliyyət göstərmişdir. İnstitut Elmi Şurasının qərarı ilə yeni fakültə – Təbiət və İncəsənət fakültəsi yaradılmışdır və riyaziyyat və informatika müəllimliyi, informatika müəllimliyi, təhsildə sosial-psixoloji xidmət, psixologiya, biologiya müəllimliyi, kitabxanaçılıq və informasiya, təsviri incəsənət müəllimliyi, musiqi müəllimliyi, texnologiya müəllimliyi, korreksiyaedici təlim ixtisasları pedaqoji fakültədən ayrılaraq Təbiət və İncəsənət fakültəsinə keçirilmişdir.

Təbiət və incəsənət fakültəsinə 2016- cı ildən dosent Rövşən Vəliyev rəhbərlik edir.

Rəhbərlik 

Fakültə dekanı – Vəliyev Rövşən Xəlil oğlu 

Dekan müavini – Səfərova Gülnarə Nurəli qızı

Təbiət və incəsənət fakültəsinin Elmi Şurasının tərkibi

Tyutor – Əlizadə Əfsanə Elşad qızı

Tyutor – Nağıyeva Bulqeyis  Əhəd  qızı

Komputer operatoru – Cavadova Əskinaz Ərəstun qızı

 

Kafedra müdirləri

Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri – Əliyev Sahib Əli oğlu. r.ü.f.d., dosent

İncəsənət kafedrası – Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı. s.ü.f.d., əməkdar rəssam

Ümumi fənlər kafedrası – Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı.  p.ü.f.d. dosent 

 

 

 

 

[table id=6 /]