Doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda 2021-ci il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı

 

İxtisasın şifri Elm sahələri və ixtisaslar

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktorantura

Dissertantura

Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
əsaslarla***
o cümlədən
əyani qiyabi
1 2 3 4 5 6
5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası(təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) 3 1 2 2
5803.01 Müəllim hazırlığı və fəaliyyəti 1   1 1
5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi 2 2 1
5808.01 Sosial pedaqogika     1
6104.01 Pedaqoji psixologiya 2 2  
Cəmi: 8 1 7 5

 

***Dissertant hazırlığı üzrə adambaşına maliyyələşmə nəzərdə tutulmadığı üçün dissertanturada hazırlıq ali təhsil müəssisələrinin öz əməkdaşları üçün həmin müəssisənin hesabına, digər şəxslər üçün isə ödənişli olacaq.