NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

aşağıdakı kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR:

I.Kafedra müdiri vəzifəsi:

-Humanitar və ictimai fənlər kafedrası

      -Ali riyaziyyat və informatika kafedrası

  1. Kafedralar üzrə digər vəzifələr:

Pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə:

 -Dosent -1 yer (0,5 ştat)

Ali riyaziyyat və informatika kafedrası üzrə:

Baş müəllim -1 yer (1ştat)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası üzrə:

Baş müəllim -1 yer (1 ştat)

Xarici dillər və tədrisi metodikası kafedrası üzrə:

-Baş müəllim -1 yer (1ştat)

Ümumi fənlər kafedrası üzrə:

Baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

Sənədlər bu elan qəzetdə dərc edildiyi gündən bir ay müddətində qəbul edilir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini mövcud təlimati tələblərə uyğun şəkildə rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana şəxsən təqdim edə və ya göndərə bilərlər.

Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqədə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 15 noyabr tarixli 5/5 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları”nın tələblərinə cavab verən şəxslər iştirak edə bilərlər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri,

Heydər Əliyev prospekti 2,

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,
Rektorluq