Bağırova Şəhla Hüseyn q.

26 avqust 1997-ci ildə Ordubad rayon Xanağa kəndində anadan olub.

2003-2014-cü illərdə Xanağa kənd tam orta məktəbdə təhsil almışdır

2014-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat fakültəsinin “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisasına daxil olub. 2018-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir

2018-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura Mərkəzinin “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisasına qəbul olmuş, 2020-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.

2021-ci ilin aprel ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Riyaziyyatın tədrisi metodikası kafedrasının laborantı vəzifəsində işləmişdir

2023-cü ilin sentyabr ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının müəllimidir.