Əsgərova Aygün Faiq qızı

Müəllim

6 avqust 1989 – cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995 – ci ilin bir sentyabrında Naxçıvan şəhər 1№ – li orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 2006 – cı ildə həmin məktəbi Fərqlənmə Attestatı ilə bitirmişdir. Həmin il Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər” fakültəsinin “Xarici dil müəllimliyi(ingilis dili)” ixtisasının əyani şöbəsinə qəbul olmusdur. 2010 – cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin “Dilşünaslıq (ingilis dili)” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2012 – ci ildə magistraturanı bitirmişəm. 2010 – cu ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda işləyir.Hazırda həmin institutun “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasının müəllimidir.

 

Kitablar

  1. Practical English Usage Naxçıvan 2017

Elmi məqalələr

  1. Psychology of language. News of the Nakhchivan Teachers Institute Vol 9 №2, 2013
  2. Methods of teaching grammar.News of the Nakhchivan Teachers Institute.Vol: 10 №1 2014
  3. The translation problems and their solution ways. News of the Nakhchivan Teachers Institute. Vol :10 № 2 2014
  4. The importance of vocabulary in the teaching of a foreign language. News of the Nakhchivan Teachers Institute. Vol : 11 № 3 2015
  5. The source and the origin of the borrowings in English. News of the Nakhchivan Teachers Institute. Vol : 11 № 4 2015
  6. Anqlo – saksların mənşəyi, şifahi xalq ədəbiyyatı və erkən dövr şairləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Cild 12. №4 2016