Əliyev Sahil Asif oğlu

Baş müəllim

1983-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Kükü kəndində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Şahbuz rayonunun Kükü kənd orta məktəbini

bitirmiş elə həmin il də Naxçıvan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.

2005-ci ildə NDU-nun fizika-riyaziyyat fakultəsini, 2007-ci ildə isə elə həmin universitetin riyazi- analiz ixtisası üzrə magistratura piilləsini bitirmişdir. 2008-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Ali riyaziyyat və informatika kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmağa başlamış, 2010-cu ildən isə müəllim vəzifəsində işləyir. 2012-ci ildə NDU-nun Riyazi-analiz kafedrasına Analiz və funksional analiz ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur. Haliyədə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Ali riyaziyyat və informatika kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Elmi məqalələri

 1. “Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün məntiqdən test tapşırıqları” Naxçıvan, “Əcəmi” – 2009
 2. “Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün məntiqdən test tapşırıqları” II nəşr, Naxçıvan, “Əcəmi” – 2010
 3. “Üçbucağın bucaq tənböləninin uzunluğunun hesablanmasında yeni yanaşma” “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun” № 3(23) 2010 – cu il
 4. “Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün məntiqdən test tapşırıqları” III nəşr, Naxçıvan, “Əcəmi” – 2011
 5. “Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün məntiqdən test tapşırıqları” Naxçıvan, “Əcəmi” – 2012
 6. “Düzbucaqlı üçbucaqda bəzi metrik münasibətlər” “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun” 8 cild № 4, 2012-ci il
 7. “Üçbucağın tərəflərinə xaricdən toxunan çevrənin radiusu üçün düstur” “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun” 8 cild № 4 2015-ci il
 8. “Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün məntiqdən test tapşırıqları” Bakı, “Kövsər” – 2017
 9. “Təkrar xarakteristikalı differensial tənliklər üçün çevirmə operatorunun varlığı.” Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2013
 10. “On the existence of a transformation operator for a fourth order differential equation with triple characteristics” Bakı “ Elm ” 2013
 11. Elshar G. Orudzhev and Sahil A. Aliyev “Construction of a kernel of the transformation operator for a fourth order differential bundle with multiple characteristics” //Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan,  40, Special Issue, 2014, pp.351-358.
 12. Sahil Aliev Asif. SPECTRAL PROPERTIES OF A SINGLE DIFFERENTIAL BUNDLE OF FOURTH ORDER SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH 562 PHYSICS AND MATHS UDC 517.90 Germany, Hamburg 2021
 13. Orudzhev E.G., Aliev S.A. “Spectral analysis of a fourth-order differential bundle with a triple characteristic root” Baku / June 7-8, 2019
 14. Э.Г. Оруджев1, С.А. Алиев2 “ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА И РЕЗОЛЬВЕНТЫ ОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПУЧКА 4-ГО ПОРЯДКА С ТРЕХКРАТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ КОРНЕМ “  Russia Математика.  Физика.    Том  51, No 1
 15. Э. Г. Оруджев1, С. А. Алиев2 “ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА И РЕЗОЛЬВЕНТЫ ОДНОГОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПУЧКА 4-ГО ПОРЯДКАС ТРЕХКРАТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ КОРНЕМ” Baku /, 2020
 16. A.Aliyev “On Spectral Properties of the Family of Fourth  OrderDifferential Operators with Finite and Exponentially De-creasing Coefficients” Baku /, 2020
 17. Алиев Сахил Асиф. “4-Х КРАТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПО СОБСТВЕННЫМ ФУНКЦИЯМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПУЧКА С 3-Х КРАТНЫМ НЕПРЕРЫВНЫМ СПЕКТРОМ” Britain 2021
 18. Aliyev S. “On transformation operators with conditions in zero for a fourth order differential equation with triple characteristics” Kyrgyzstan, Bishkek – Issyk-Kul, 16-19 June, 2021