Vüqar Hüseyn oğlu Həmzəyev

Müəllim, tyutor.

 e- mail: hvugar.87@gmail.com

 

01.06.1987-ci il tarixdə Naxçıvan MR Culfa rayonu Saltaq kəndində anadan olub.

1993-2004 –cü illərdə Culfa rayonu Saltaq kəndində orta məktəbində təhsil almış və fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2004-2008 –ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji fakültəsinin Riyaziyyat və informatika ixtisası üzrə təhsil almış və fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2009-2011–ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat fakültəsinin Riyazi-analiz ixtisası üzrə magistr təhsili almış və fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2011-ci ildə ixtisası üzrə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2011-ci ildən NDU-nun Fizika-Riyaziyyat fakültəsində tyutor, Riyaziyyat kafedrasında saat hesabı müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

2015-cü ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda dissertantdır.

2012-ci ildən NMİ-nun Pedaqoji fakültəsində tyutor, Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifələrində çalışır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 1. Sanki dövrü funksiyaların ən yaxşı yaxınlaşması məsələsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrların regional elmi konfransı. (2) 2011, 174-175
 2. Funksiyaların xətti müsbət operatorlarla yaxınlaşması tərtibinin hamarlığı modulu ilə qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrların regional elmi konfransı. (3) 2012, 240-242
 3. Anisotropic maximal and singular integral operators in anisotropic generalized Morrey spaces. Transactions of NAS of Azerbaijan, 34 (4) (2014), 73-84.
 4. Rough fractional multilinear integral operators on generalized Morrey spaces, Abstracts on 7rd International Conference on “Mathematical Analysis, Diferential Equation and Their Applications” MADEA-7 (2015), Baku, September 08-13, pp. 10-11.
 5. P-admissible anisotropic operators in anisotropic generalized Morrey spaces, Abstracts on 7rd International Conference on “Mathematical Analysis, Diferential Equation and Their Applications” MADEA-7, 2015, Baku, September 08-13, pp. 61-62.
 6. Rough fractional multilinear integral operators on generalized Morrey spaces. Journal of Inequalities and Applications, (2015) 2015:234.12 pages.
 7. Bilavasitə inteqrallama üsulu və tətbiq imkanları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər Jurnalı 12 (1) 2016, 104-108.
 8. Rough singular integral operators and its commutators on generalized weighted Morrey spaces, Mathematical Inequalities and Applications, 19 (3) (2016), 863-881.
 9. Commutators of Marcinkiewicz integrals associated with Schr odinger operator on generalized weighted Morrey spaces. accepted in Journal of Mathematical Inequalities, 10 (4) (2016), 947-970.
 10. Rough fractional multilinear integral operators on generalized weighted Morrey spaces. Azerbaijan Journal of  Mathematics, vol. 6, no. 2 (2016), 128-142. (impact factor 0.290)
 11. “Rough singular integral operators on generalized weighted Morrey spaces”. International conference on “Operators in Morrey-Type spaces and applications” dedicated to 60th birthday of professor Vagif S. Quliyev, 10-13 july 2017. AHI EVRAN University Kirsehir – Turkey. Səh . 182 pages.
 12. Nano texnologiyadan müasir təhsil prosesində istifadə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, (Heydər Əliyev-95) Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialı. 8 (5) 2018, 156-157.
 13. Sublinear operators with rough kernel generated by Calderon-Zygmund operators and their commutators on generalized weighted Morrey spaces. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, 38 (1), 79–94 (2018)