Vəliyev Rövşən Xəlil oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təbiət və incəsənət fakültəsinin dekanı

e-mail: veliyev1954@mail.ru

27 iyul 1954-cü ildə Naxçıvan MR Naxçıvan rayon Qaraçuq kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialının riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1975-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu (İndiki NDU-nu) bitirmişdir. 1983-cü ildən 2000-ci ilədək Naxçıvan Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma İnstitutunda işləmişdir.Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrasında kafedrasının müdiridir. 2001-ci ilin  oktyabr ayından  Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun  Naxçıvan filialında  kabinet müdiri,  müəllim , baş müəllim vəzifələrində  işləmişdir.  2003-cü ildən Naxçıvan  Müəlimlər  İnstitutunda baş müəllim vəzifəsində  işləmişdir.2007-ci idə dissertasiya müdafiə edərək  pedaqogika  üzrə  fəlsəfə  doktoru  adını almışdır.2009-cu ilin yanvar ayından 2016-cı ilin fevral ayınadək  Naxçıvan Müəllimlər  İnstitutunda  “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.2013-cu ildə dosent elmi adını almışdır.2016-cı ilin aprel ayından Təbiət və incəsənət fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmiş,  Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının  dosentidir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Müəllimlərin qabaqcıl iş təcrübələrinə aid metodik məqalələr
 2. Peşəsinin vurğunu (Ordubad rayon, Biləv məktəbinin riyaziyyat müəllimi Əbülfəz Quliyevin qabaqcıl iş təcrübəsi). Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten,Naxçıvan, 1983 –cü il, dekabr. Çap olunub.
 3. Sənətinin vurğunu (Babək rayon, Payız məktəbinin riyaziyyat müəllimi Nizami Cəfərovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1984 –cü il, fevral. Çap olunub.
 4. Gənclik həvəsi ilə (Ordubad rayonu, Unus məktəbinin riyaziyyat müəllimi Həsən Abbasovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə)         Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1984 –cü il, iyun. Çap olunub.
 5. Kollektivin sevmlisi (Şahbuz, qəsəbə orta məktəbinin müəllimi F. Quliyevanın qabaqıl iş təcrübəsi) (Məqalə) .Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1984 –cü il, iyun. Çap olunub.
 6. Metodist müəllim (Şahbuz rayon, A.Remeşin kənd məktəbinin müəllimi H.Nuriyevin qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə).Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1984 –cü il, iyun. Çap olunub.
 7. Baş müəllim (Ordubad rayon, Nüs-Nüs kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Ə. Cəfərovun qabaqcıl iş təcrübəsi) Məqalə            Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1985 –ci il, aprel. Çap olunub.
 8. Ömrün mənalı illəri (Ordubad rayon, Dəstə məktəbinin riyaziyyat müəllimi İ.Əliyevin qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə).Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1986 –cı il, dekabr. Çap olunub.
 9. Ömürlərə səpələnmiş ömür (Ordubad rayon, Bist məktəbinin riyaziyyat müəllimi T. Fətəliyevin qabaqcıl iş təcrübəsi)(Məqalə) Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1986 –cı il, fevral. Çap olunub.
 10. Peşəsinin vurğunu (İliç rayon, Dəmirçi məktəbinin riyaziyyat müəllimi A.Ağayevin qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) .Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1986 –cı il, fevral. Çap olunub.
 11. Ondan danışmağa dəyər (Ordubad rayon, Vələver kənd məktəbinin riyaziyyat müəllimi C. Məmmədovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə).Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, fevral. Çap olunub.
 12. Çiçəklənən arzular (Babək rayon, Nehrəm məktəbinin riyaziyyat müəllimi B.Məmmədovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə)Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, fevral. Çap olunub.
 13. Mənalı ömür (Babək qəsəbə orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Q.Hüseynovun iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, fevral. Çap olunub.
 14. Müasirlik ruhu ilə (Culfa rayon, Noraşen məktəbinin riyaziyyat müəllimi H. Məmmədovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, mart. Çap olunub.
 15. Şagirdlərə hədiyyə verilmiş ömür (Ordubad rayon, Behrud məktəbinin riyaziyyat müəllimi V. Rzayevin qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 16. Mənəvi fəxr (Ordubad rayon, Vənənd məktəbinin riyaziyyat müəllimi E. Hüseynovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə)         Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 17. Müasirlik ruhu ilə deyilən dərslər (Culfa rayon, Ərəzin məktəbinin riyaziyyat müəllimi M.Qafarovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 18. Həmişə axtarışda (Culfa rayon, Gal-8 illik məktəbinin riyaziyyat müəllimi G.Əliyevanın qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 19. Mənalı ömür yolu (Naxçıvan şəhər 5 №-li orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi S.Abazərlinin qabaqcıl iş təcrübəsi (Məqalə) Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1987 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 20. Öyrətmək üçün öyrənmək lazımdır (Culfa rayon, Yaycı kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi K.Abdinovun qabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə) Nax. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 21. Yaradıcı işlədikdə (Babək rayon, Payız kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi G.Əliyevanın qabaqcıl iş təcrübəsi)(Məqalə).Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, noyabr. Çap olunub.
 22. Müasir tələbələr səviyyəsində (Culfa rayon, Saltaq kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Ə.Hüseynovun qabaqcıl iş təcrübəs) (Məqalə) Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, fevral. Çap olunub.
 23. Onun şəxsi nümunəsi (Culfa rayon, Ərəzin kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi X.Quliyevin qabaqcıl iş təcrübəs)(Məqalə) Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, fevral. Çap olunub.
 24. Молодой ученый кандидат физико математических наук (Naxçıvan şəhər 3№-li orta məktəbin müəllimi F.Məmmədovanın iş təcrübəsi haqqında) (Məqalə)Nax. MR. Təhsil Nazirliyi,Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, fevral. Çap olunub.
 25. Müasirlik ruhu ilə (İlliç rayonun Ələkli kənd orta məktəbinin müəllimi Q.Abbasovanın iş təcrübəsi haqqında) (Məqalə).Nax. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, aprel. Çap olunub.
 26. Mənalı ömür yolu (Şahbuz qəsəbə orta məktəbinin müəllimi R.Ələkbərovanın iş təcrübəsi haqqında)(Məqalə).Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1988 –ci il, sentyabr. Çap olunub.
 27. Mənalı ömür (Naxçıvan şəhər internat məktəbinin riyaziyyat müəllimi Z.Axundovanınqabaqcıl iş təcrübəsi) (Məqalə.)Nax. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1989 –ci il, yanvar. Çap olunub.
 28. Mənəvi aləmin memarı (Culfa rayon, Bənənyar kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi R.Abbasovun iş təcrübəsi haqqında)(Məqalə).Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1989 –ci il, mart. Çap olunub.
 29. Mənalı həyat yolu (Culfa rayon, Ərəfsə kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimiM.Məmmədovun iş təcrübəsi haqqında)  (Məqalə) Nax.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1989 –ci il, mart. Çap olunub.
 30. Mənalı həyat yolu (Culfa rayon, Saltaq kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi R.Allahverdiyevin iş təcrübəsi haqqında)(Məqalə). Nax. MR.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1989 –ci il, mart. Çap olunub.
 31. Culfa şəhər orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi R.Süleymanovanın iş təcrübəsi haqqında (Məqalə). Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1991 –ci il. Çap olunub.
 32. Səadət zirvəsi (Culfa şəhər orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi K.Zamanovanın qabaqcıl iş təcrübəsi haqqında) Metodik vəsait.Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1991 –ci il.
 33. Həmişə axtarışda (Şahbuz qəsəbə orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi M.Haqqverdiyevanın qabaqcıl iş təcrübəsi haqqında) (Məqalə) Nax.MR.Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1999 –cu il.
 34. Məsuliyyət hissi və peşə məhəbbəti qovuşanda (Naxçıvan şəhər 3 saylı orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi L.Əhmədovanın qabaqcıl iş təcrübəsi) Metodik vəsait             MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 1999 –cu il.
 35. Ömrünün müəllimlik səhifələri (Culfa rayonu Xoşkeşin kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi N.Vəliyevanın qabaqcıl iş təcrübəsi) (Metodik vəsait) Nax. MR. Təhsil Nazirliyi, Bülleten, Naxçıvan, 2001 –ci il.
 36. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafın nəaliyyətlərindən riyaziyyat dərslərində istifadə (Məqalə) “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, 2003,   №1
 37. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda həndəsi materialların daxil edilməsi metodikası.(Məqalə).Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. Əliyevin 80 illik yubleyinə həsr olunmuş “Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri” mövzusunda konfrans. Naxçıvan MR, NMİ, may 2003,
 38. Məktəbi-tərbiyə və onun nizamnaməsi.(Məqalə). Naxçıvan ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2004, №12
 39. I sinifdə həndəsə materiallarının tədrisinə dair (Məqalə) Naxçıvan MR 80-illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusunda konfrans. Naxçıvan, NMİ 2004
 40. Riyaziyyat fənninin tədrisi prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyyəsi (Məqalə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2005, № 4
 41. Bəzi loqarifmik bərabərsizliklərin həll metodikasına dair.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2005, № 2
 42. Köməkçi parametr daxil etməklə həll edilən bəzi tənliklər haqqında.(Məqalə). “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 26 may 2005
 1. Humanitar fənlərin tədrisi prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsi (Məqalə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2006, № 1
 2. Humanitar fənlərin tədrisi prosesində milli zəminin gücləndirilməsi mənəvi tərbiyənin əsası kimi (Məqalə) Bakı Slavyan Universiteti Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi Humanitar elmlərin öyrənilməsinin Aktual problemləri. Bakı. Mütərcim. 2006. № 2
 3. Sinifdənxaric işlər prosesinə yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsinin imkan və yolları.(Məqalə). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2006, № 2
 4. Yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsinin formalaşmasında muzey və ekskursiyaların rolu.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2006, № 4
 5. İqtisadi məzmunlu məsələlərin həlli.Məqalə.H.Əliyevin anadan olmasının 83-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təlim meodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda Naxçıvan NMİ. 26-27 MAY.2006 səh.32-34
 6. Dəqiq və təbiət elmlərinin tədrisi prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsi
 7. Məqalə “Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi jurnalı” Bakı. 2007 № 1
 8. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərsində interaktiv təlim metodlarından istifadə Məqalə Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda  konfrans. Naxçıvan NMİ. 2008.
 9. Некоторые вопросы усиления прикладных аспектов школьной математики в сельской школе Tezis    Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə Beynəlxalq konkransın tezisləri. Noyabr Naxçıvan. 2008.
 10. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində interaktiv təlim metodlarından istifadənin metodik xüsusiyyətləri.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2008, № 4
 11. Köməkçi parametr daxil etməklə həll edilən bəzi tənliklər haqqında.Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2009, № 2(18)
 12. Törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın qiymətlər oblastının tapılması haqqında Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2009, № 3
 13. Riyaziyyat dərslərində interaktiv təlim metodları.Məqalə.Heydər Əliyevin anadan olmasinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusunda elmi-praktik konfrans. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. May 2009.
 14. Rasional bərabərsizliklərin intervallarmetodu ilə həlli haqqında.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2009, № 4(20)
 15. Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin mənəvi tərbiyyəsinin inkişaf etdirilməsi imkanları.Məqalə.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Azərbaycan Təhsili yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda Respublika elmi praktik konfrans. Bakı 2010.
 16. Qeyri-standart məsələlərin həllinin öyrədilməsi təcrübəsindən.Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2010, № 3(23)
 17. Koordinatlar metoduna və vektorlara aid məsələlərin həlli.Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2010, № 4(24) .
 18. Riyaziyyatdan əyləncəli və q/standart məsələlərin həlli metodikası (seçmə fənnin proqramı) Proqram Naxçıvan 2010
 19. Didaktik oyunların təşkilinə və əyləncəli çalışmaların həllinə verilən metodiki tələblər. Məqalə     Heydər Əliyev-87”. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyyə prosesinə tətbiqi NMİ elmi praktik konfransı. 2010 may.
 20. “Riyaziyyat tarixi” üzrəSeçmə fənnin proqramı Proqram Naxçıvan 2011
 21. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində interaktiv təlim metodlarından istifadə Məqalə     Heydər Əliyev-88”. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi NMİ elmi praktik konfransı. 2011 may.
 22. Həndəsə məsələləri (Çoxüzlülərin səthlərinin hesablanmasına aid məsələ həlli nümunələri,) Metodik vəsait.Naxçıvan Əcəmi nəşriyyat.2011. (Qrifli nəşr) Az.Res. Təhsil Nazirliyi 19.03. 2011-ci il tarixli 470 N-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur
 23. Riyaziyyatın ibtidai kursunun  nəzəri əsasları fənni  üzrə  testlər (İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üçün) Metodik vəsait           Naxçıvan Əcəmi nəşriyyat.2011. (Qrifli nəşr) Az.Res. Təhsil Nazirliyi 19.03. 2011-ci il tarixli 470 N-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur
 24. Müstəvi üzərində həndəsi qurmalar.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2011, № 3 (27),
 25. Неравенства в геометрических задачах.Məqalə.Naxçıvan Müəllim-lər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2011, № 4 (28)
 26. Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın təyin oblastının və qiymətlər çoxluğunun tapılmasında qrafik üsulunun tətbiqi təcrübəsindən.Məqa-lə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2012, № 2,
 27. Orta məktəb riyaziyyat kursunda informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə təcrübəsindən.Məqalə.“ Heydər Əliyev-89“.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi NMİ elmi praktik konfransı.2012,may
 28. Bakalavr hazırlığı üçün „ Riyaziyyat” fənninin proqramı (iqtisadiyyat ixtisasları üçün) Proqram Naxçıvan 2012
 29. Tərs triqonometrik funksiyalar məsələ və misallar.Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, 2012, № 4
 30. Parametrdən asılı triqonometrik tənlik və bərabərsizliklərin həlli təcrübəsindən.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı,2013, № 1
 31. Riyaziyyat dərslərində fəndaxili və fənlərarsı inteqrasiya Məqalə “Heydər Əliyev- 90” müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim – tərbiyə prosesində  tətbiqi.NMİ.Elmi  praktik  konfransı.2013.03.May . Yeni  riyaziyyat fənn kurrikulumunun  mahiyyəti və məzmunu            Məqalə            Naxçıvan M.R.-nın 90 illik yubileyi  ilə əlaqədar  “Təhsil kurrikulumları, nəzəri  problemlər”  mövzusunda  Respublika konfransı 15 aprel 2014
 32. Kəmiyyətlərin ölçülməsi və hesablanmasına aid məsələnin  həlli vasitəsilə təlimin həyatla əlaqələndirilməsi.Məqalə“ Heydər Əliyev-92“.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi NMİ elmi praktik konfransı.5 may,2015
 33. İbtidai siniflərdə yeni  interaktiv təlimlə əlaqədar  kəmiyyətlər mövzusunun tədrisi  məsələləri  Məqalə            “Təhsil kurikulumları”praktik  tələblər  mövzusuna  keçirilmiş Respublika konfransı  13 aprel 2016
 34. İkinci siniflərin riyaziyyat kursu  təlimində “Ölçmələr” məzmun xəttini  rolu .Məqalə.“Heydər Əliyev- 93” müasir təlim metodları və yeni pedoqoji  texnologiyaların təlim – tərbiyə prosesində  tətbiqi.NMİ.Elmi  praktik  konfransı 04May 2016
 35. Ehtimal və statiska  məzmun xəttinə  aid  materialların ibtidai  siniflərdə  tədrisi xüsusiyyətləri       Məqalə            “Təhsil kurikulumları”praktik  tələblər  mövzusunda  keçirilmiş Respublika konfransı  15 aprel  2017
 36. İbtidai siniflərdə  riyaziyyatın tədrisi zamanı  fəndaxili və fənlərarası  inteqrasiyanın  təşkili yolları         Məqalə            “Heydər Əliyev- 94” müasir təlim metodları və yeni pedoqoji  texnologiyaların təlim – tərbiyə prosesində  tətbiqi.NMİ.Elmi  praktik  konfransı 05 May  2017
 37. Kitabxanaçılıq və informasiya üzrə riyaziyyat fənn proqramı proqram Noyabr 2017
 38. Riyaziiyat fənn kurikulumu (RİM ixtisası üzrə) proqram Noyabr 2017
 39. Psixologiyada  riyazi metodlar (TSPX ixtisası üzrə) proqram Mart 2018