Sadiqova Şəfayət Sabir qızı

01 sentyabr 1958-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.

1975-ci ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Təbiət-Coğrafiya

Fakültəsinə qəbul olub, 1979-cu ildə Coğrafiya müəllimliyi ixtisasını bitirib.

1980-ci ildən 1983-cü ilədək Naxçıvan Gənc Təbiətçilər Stansiyasında dərnək rəhbəri işləyib.

1983-cü ildən 1997-ci ilədək 5 saylı Triestin Evtikmə Kombinatında Kadrlar Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.

1997-ci ildən 2000-ci ilədək Naxçıvan Politexnik Texnikomunda Kitabxana Müdiri vəzifəsində işləyib.

2000-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitunda kitabxana müdiri vəzifəsində işləyir.

2003-cü ildən YAP-nın üzvüdür.

Azərbaycan dili AZ English EN