Rzayev Oktay Rza oğlu

Əsərlərin adı Nəşr olunmuş mənbə Səhifələrin  sayı Həmmüəl-liflər
1. Naxçıvan MR-də futbolun inkişaf tarixi

(1930-1963)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Məktəb nəşriyyatı, 2006 № 1 (5) 3 səh. O.Rzayev

 

 

2. Naxçıvan MR-də bədən tərbiyəsi vəidmanın inkişaf tarixi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi-praktik konfrans materialı,Məktəb nəşriyyatı, 26-27 may 2006 . 5 səh.  

 

O.Rzayev

3. Naxçıvan MR-də bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı. Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası, elmi-praktik konfrans  materiallarının tezisləri 25.05.2006 3səh.  

 

O.Rzayev

4. Fiziki tərbiyə prosesində dəqiq elmlərin tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı 2007.№4.(12) 4səh.  

O.Rzayev.

 

H.M.Məmmədov

5. Naxçıvan MR-də futbolun inkişaf tarixi(1963-2002) Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı.2009.№1.(17) 4 səh.  

O.Rzayev.

6. Qədim dövürlərdə yayılmış idman növləri Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2009.№3.(19) 3 səh.  

O.Rzayev.

7. Bədən tərbiyə müəllimi fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı 2009.№4.(20) 4 səh.  

 

O.Rzayev.

8. Bədən tərbiyəsi və idman gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi amilidir. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı.2010.№1.(21) 3 səh.  

O.Rzayev.

9. Milli güləş məşqinin təşkili, keçirilməsi və məzmunu. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2010 №3 (23) 4 səh. O.Rzayev.
Əsərlərin adı Nəşr olunmuş mənbə Səhifələrin  sayı Həmmüəl-liflər
10 Əqli cəhətcə zəif inkişaf etmiş uşaqların hərəki funksiyalarının bərpasında adaptiv fiziki tərbiyə vasitələrinin əhəmiyyəti.  Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı,2011 №1 3 səh.  

 

O.Rzayev.

11 Həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyinin elmi praktik aspektləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Qeyrət nəşriyyatı,2012 №1(44)

5 səh.  

 

O.Rzayev.

12 Cəmiyyətin sosial sağlamlığı və fiziki sağlamlıq problemi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Qeyrət nəşriyyatı,2012. №1(48)

2 səh  

O.Rzayev.

13 Azərbaycan Milli Olimpiya komitəsinin bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafinda rolu. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2013 №1 4 səh  

O. Rzayev.

 

S.D.Məmmədov

14 Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmənin zəruri şərtləri Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2013 №3 3 səh  

O.Rzayev.

S.D.Məmmədov

15 Şahmat üzrə ixtisas dərslərində tələbələrə diferensial yanaşmanin  forma və metodlari Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2013  №4. 4 səh  

O.Rzayev.

S.D.Məmmədov

16 Mülki müdafiə (proqram) Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı, 2013. 16 səh  

O.Rzayev.

17 Basketbolun yaranma tarixi və basketbolçuların fiziki iş qabiliyyətinin

artırılması

Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri,

Məktəb nəşriyyatı,2014 №4

3 səh  

 

 

O.Rzayev.

Ə.Z.Tağıyev

Azərbaycan dili AZ English EN