Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrası

      “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrası İnstitut yarandığı gündən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 12 əməkdaşı vardır. Kafedrada 1 professor, 6 dosent, 1 riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 1 baş müəllim, 2 müəllim  və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın tərkib hissəsi

  1. Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu – kafedra müdiri, r.ü.e.d, professor
  2. Novruzov Azad Sevindik oğlu – p.ü.f.d., dosent
  3. Məmmədov Tofiq Əkbər oğlu – p.ü.f.d., dosent
  4. Həsənov Rövşən Əvəz oğlu – r.ü.f.d., dosent
  5. Həsənov Abdulla İsmayıl oğlu – r.ü.f.d., dosent
  6. Məmmədova Südabə Kamil qızı – p.ü.f.d., dosent
  7. Muradova Nazilə Lətif qızı – r.ü.f.d., dosent
  8. Səfərova Arzu Ramiz qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  9. Həmzəyev Vüqar Hüseyn oğlu – baş müəllim
  10. Sadiqzadə Cəfər Zəfər oğlu – müəllim
  11. Əliyeva Zinyət Əsgər qızı – müəllim
  12. Mehdiyeva Şəhla Hüseyn qızı – baş laborant

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrəMagistratura pilləsi üzrə
1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.
2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
3. S/f (Məntiq)
4. S/f (Riyaziyyatda əyləncəli və qeyri-standart məsələ həllinin metodikası).
5. Riyaziyyatın tədrisi metodikası.
6. İbtidai sinif riyaziyyatı və onun tədrisi metodikası.
7. S/f (Çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiqin elementləri).
8. S/f (Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşmasının nəzəri əsasları).
9. Məktəbəqədər tədris müəssisəslərində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası.
10. Elementar riyaziyyat
11. S/f (Çətinlik dərəcəsi yüksək olan tənliklərin həlli)
12. S/F (Riyaziyyatdan məsələ həlli üzrə praktikum)
13. Riyaziyyat fənn kurikulumu
1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodikası
2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
3. Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması
4. S/F: (Kəmiyyətlərin öyrənilməsinin ümumi məsələləri )
5. S/F: (Məktəb həndəsə kursunun aksiomatik qurulması)
6. S/F: (Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi )
7. S/F: (Tədqiqat üsulları )
8. S/F: (Riyaziyyatda alqoritmlər və şagirdlərə alqoritm qurmağın öyrədilməsi metodikası )
9. Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
10. Riyaziyyat terminləri və anlayışların formalaşdırılması
11. Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
12. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin tədrisi metodikası