RİYAZİYYAT VƏ TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI

      “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrası İnstitut yarandığı gündən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 14 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 professor, 7 dosent, 2 riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru baş müəllim, 2 müəllim  və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi:

  1. Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu-kafedra müdiri, r.ü.e.d, professor
  2. Hacıyev Məhəmməd Şahbaz oğlu – f.e.d., professor
  3. Novruzov Azad Sevindik oğlu – p.ü.f.d., dosent
  4. Məftun İsmayıl oğlu İsmayılov-r.ü.f.d., dosent
  5. Məmmədov Tofiq Əkbər oğlu – p.ü.f.d., dosent
  6. Rüstəmov İbrahim Murad oğlu – p.ü.f.d., dosent
  7. Həsənov Rövşən Əvəz oğlu – r.ü.f.d., dosent
  8. Həsənov Abdulla İsmayıl oğlu – r.ü.f.d., dosent
  9. Məmmədova Südabə Kamil qızı – p.ü.f.d., dosent
  10. Muradova Nazilə Lətif qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  11. Səfərova Arzu Ramiz qızı – r.ü.f.d., baş müəllim
  12. Həmzəyev Vüqar Hüseyn oğlu – müəllim
  13. Sadiqzadə Cəfər Zəfər oğlu – müəllim
  14. Əliyeva Zinyət Əsgər qızı – baş laborant

 

Tədris olunan fənlər:

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
 3. Təhsildə İKT.
 4. S/f(Riyaziyyatda əyləncəli və qeyri-standart məsələ həllinin metodikası).
 5. Riyaziyyatın tədrisi metodikası.
 6. Riyazi məntiq.
 7. S/f(Məsələ həlli üzrə praktikum).
 8. Sadə riyazi təsəvvürlərin forlaşmasının nəzəri əsasları.
 9. Sadə riyazi təsəvvürlərin forlaşmasının metodikası.

 

Magistr pilləsi üzrə 

 

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.
 2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının aktual problemləri
 3. İbtidai siniflərdə tip məsələ həlli metodikası.