Redaksiya heyəti

Baş redaktor: Azad Sevindik oğlu Novruzov

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Baş redaktorun müavini: Qurban Məmməd oğlu Qurbanlı

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məsul katib:  Zöhrə İlham qızı Sadiqova

“Məktəb” nəşriyyatının direktoru

SAHƏLƏR ÜZRƏ REDAKSİYA HEYƏTLƏRİ
PEDAQOGİKA: ELMİ REDAKTOR:

İsmayıl İsrafil oğlu ƏLİYEV – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor;

ÜZVLƏR:

Fərahim Balakişi oğlu SADIQOV – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor;

Akif Nurağa oğlu ABBASOV – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, proffessor;

Vahid Məmməd oğlu RZAYEV – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;

Rövşən Xəlil oğlu VƏLİYEV – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

PSİXOLOGİYA: ELMİ REDAKTOR:

Çapay Qadir oğlu QULİYEV – psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun prorektoru;

ÜZVLƏR:

Bəxtiyar Həmzə oğlu ƏLİYEV – AMEA-nın müxbir üzvü, psixologiya elmləri doktoru, professor, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Elm və təhsil komitəsinin sədri;

Gültac Bədəl qızı ƏLİYEVA – psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor.

TARİX: ELMİ REDAKTOR:

Elbrus Saleh oğlu İSAYEV – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;

ÜZVLƏR:

İsmayıl Muxtar oğlu HACIYEV – AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri;

Hacıfəxrəddin Yəhya oğluSƏFƏRLİAMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru;

Zəhmət Əbülfət oğlu ŞAHVERDİYEV AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor;

İbrahim ETEM ATNUR – tarix üzrə elmlər doktoru, professor, ​Millî Savunma Üniversitesi, Türkiyə.

FİLOLOGİYA: ELMİ REDAKTOR:

Yusif Səfər oğlu Səfərov – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor;

ÜZVLƏR:

İsa Əkbər oğlu HƏBİBBƏYLİAMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;

Akif Kazım oğlu İMANLI – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor;

Qurban Məmməd oğlu QURBANLI – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (rus dili üzrə mütəxəssis);

Həsənəli Cahangir oğlu EYVAZOV – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;

Şirməmməd Qüdrət oğlu QULİYEV – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (ingilis dili üzrə mütəxəssis).

RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA: ELMİ REDAKTOR:

Yaqub Yaqub oğlu MƏMMƏDOV – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent;

ÜZVLƏR:

Bilal Telman oğlu Bilalov – AMEA-nın müxbir üzvü, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor;

Vaqif Sabir oğlu Quliyev – AMEA-nın müxbir üzvü, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor;

Azad Sevindik oğlu NOVRUZOV – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;

Soltan Əli oğlu ƏLİYEV – riyaziyyat üzrə elmləri doktoru, professor;

Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

BİOLOGİYA: ELMİ REDAKTOR:

Lamiyə Telman qızı QULİYEVA – biologiya üzrə fəlsəfə doktoru;

ÜZVLƏR:

Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov – AMEA-nın həqiqi üzvü, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor;

İsmayıl Bəqiyyət oğlu MƏMMƏDOV – biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent;

Asif Həmzə oğlu AXUNDOV – biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

İNCƏSƏNƏT: ELMİ REDAKTOR:

Həbibə Rəşad qızı ALLAHVERDİYEVA – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin deputatı;

ÜZVLƏR:

Ülviyyə Tapdıq qızı HƏMZƏYEVA – Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı, Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sədri, Milli Məclisin deputatı;

Məhəbbət Nizami qızı BABAYEVA – müsiqişünas.

Azərbaycan dili AZ English EN