Nüşabə Qardaşxan qızı Məmmədova

Pedaqogika və Psixologiya kafedrasının baş müəllimi

1962-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirmişdir. 2005-ci ilə qədər NDU-da, Azərbaycan Genetika və Seleksiya İnstitutunun Naxçıvan filialında çalışmışdır.2005-ci ildən etibarən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və Pisixologiya kafedrasında müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında pedaqoji texnologi-yaların imkanları. NMİ. “Məktəb” nəşriyyatı, 2007.
 2. Məktəb psixoloqunun valideynlərlə apardığı psixoloji xidmət işləri. NMİ. “Məktəb” nəşriyyatı, 2012.
 3. Uşaqlarda diqqətin inkişafı və pedaqoji prosesdə təşəkkülü. NMİ. “Məktəb” nəşriyyatı, 2006.
 4. Fəal təlimin texnolojiyalarına dair. NMİ.” Məktəb” nəşriyyatı, 2007.
 5. Təlimdə yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi. NMİ. “Məktəb” nəşriyyatı, 2011.
 6. “Qrupuna aid edilən uşaqlarla aparılacaq psixokorreksiya işi”.  NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2013
 7. “Təhsil sistemində psixoloji xidmətin istiqamətləri”. NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2013
 8. “Valideyn və müəllimlərlə aparılan konsultasiya işləri”. NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2013
 9. “Müəllimlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə işləri”. NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2014
 10. “Praktik psixoloqun psixoprifilaktik iş üzrə  fəaliyyətinin istiqamətləri”. NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2015
 11. “Milli kurikulumun müddəalarının həyata keçirilməsində”. NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2015
 12. “Şagirdlərin əməyə hazırlanmasının pedaqoji əsasları”. NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2016
 13. “Psixoloji profilaktikası  zamanı praktik psixoloqa verilən tələblər”.  NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2017
 14. “Psixoloji proliktikaya verilən tələblər”.  NMİ. Məktəb nəşriyyatı. 2017

 

Azərbaycan dili AZ English EN