Novruzi Nurlanə Azad qızı

Dissertant-müəllim

E-mail: nnurlana91@mail.ru

1991–ci il 19 oktyabrda Naxçıvan M.R., Şahbuz rayonunda anadan olmuşdur.

1998-2009-cu illərdə Ə.Sultanlı adına Naxçıvan şəhər 10 №-li tam orta məktəbində təhsil almışdır.

2009-2014-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Biologiya ixtisasında bakalavr təhsili almışdır.

2014-2016-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnsan və heyvan fiziologiyası ixtisasının magistratura dərəcəsini bitirmişdir.

2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Botanika ixtisası üzrə doktorantura dərəcəsinə qəbul olmuş və haliyədə təhsilini davam etdirir.

2016-2018-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodist vəzifəsində, 2018-2019-cu ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Kurikulum kabinəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2019-2021-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Ümumi fənlər kafedrasında müəllim kimi işləyir.

Mərkəzi Sinir Sisteminin Anatomiyası və Fiziologiyası adlı dərs vəsaitinin və 21 məqalə, tezis və konfrans materialının müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri

Sıra № İşin adı İşin növü Nəşriyyat, jurnalın və s. adı (№, il) İşin həcmi Həmmüəllif
  Elmi məqalələr        
1. Sensor impulsasiyanın epifizin funksional fəallığına təsiri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №1, 2016, səh. 80-81 2 səh Axundov A.
2. Düşüncə sənəti – fəlsəfə Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №4, 2016, səh. 38-41  

4 səh

 
3. Biologiyanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixinə dair Tezis “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim – tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi – praktik konfransın materialları. Heydər Əliyev – 94 (05 may 2017), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2017. 222 s., əh. 157-159 3 səh  
4. Biologiya dərnəklərində maraqlı bitkilərin öyrədilməsi Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №4, 2017, səh. 55-59 5 səh  
5. Biologiya dərslərində İKT-dən istifadə Tezis “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim – tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi – praktik konfransın materialları. Heydər Əliyev – 95 (08 may 2018), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2018, səh. 140-142 3 səh  
6. Biologiya dərslərində əyanilik Tezis “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2018). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2018, səh. 73 – 76 4 səh  
7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan dərman bitkilərinə dair Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər jurnalı. 2019 №3 (57). Səh. 204-209 6 səh  
8. Hormonal idarəetmənin insan həyatında rolu Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər jurnalı. 2019 №4 (58). Səh. 213-217 5 səh  
9. Biologiyanın tədrisində müasir texnologiyaların tətbiqinə dair Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər – 2020. 3 səh.  
10. Astragalus karakuschensis Gontsch. – Qaraquş gəvəni Məqalə      
11. Plants including in asphodelaceae juss. And liliaceae juss. Families in the area of garagush mountain Məqalə Science and education: Problems, prospects and innovations. Yaponiya. Kyoto. 2020.SCİ-CONF.COM.UA. 12 səh Tariyel Talıbov
12. Современное состояние редких растений относящихся к семейству астровых на територии Гарагушской горы Məqalə POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020. 3 səh  
13. Qaraquş dağının nektar və çiçək tozu verən bitkiləri Məqalə   8 səh Tariyel Talıbov
14. Astragalus karakuschensis Gontsch. – Qaraquş gəvəni Məqalə International Journal of Botany Studies

ISSN: 2455-541X;

Impact Factor: RJIF 5.12

Volume 6, Issue 2, 2021

3 s.  
15. Qaraquş dağı ərazisində Orobanchaceae Vent. fəsiləsinin nadir növləri Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu 6 s. Qurbanov E.
16. Qaraquş Dağının Nadir Bitkisi Gözəl Dazı – Hypericum Formosissimum Takht. Konfrans materialı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Təhsil, tədqiqat və innovasiyaların vəhdəti”

Doktorant və magistrantların III Regional elmi konfransı, Naxçıvan – 2021

8 s  
17. Rare Types Including Iridaceae Juss. Of The Garagush Mountain Məqalə Çapda 6 s  
18. Rosa rapinii boiss. Et bal. – rapin itburnusu Konqres III Uluslararası Akdeniz Bilimsel araştırmalar konqresi. Kipr. Lefkoşa. 17-20 haziran. 2021 6 s  
19. Naxçıvan MR ərazisində Globularia trichosantha Fisch. et C.A. Mey. növü-nün müasir vəziyyəti və perspektiv istifadə imkanlari Məqalə AMEA Botanika İnstitutu. Azerbaijan Jurnal of Botany. 2020, 1(2): 44-48 5 s. Talıbov T., Quliyeva G.

 

20. The plants of Garagush mountaın produce nectar and flower powder.

 

Konfrans materialı The 5th International scientific and practical conference “World scien-ce: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect

Publishing, Toronto, Canada. 2021, 1300 p.

9 s. Tariyel Talıbov
21. XXI Əsr Biologiyasinin Ikt, Riyaziyyat və Mühəndisliklə Fənlərarası Əlaqənin Qurulması

 

Konfrans materialı Naxçıvan Müəllimlər İnstitututu. “Ümumitəhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər -2021”. 21 may 2021. 3 s.  

 

Azərbaycan dili AZ English EN