Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Elmi Şurasının tərkibi

 

S/№

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Üzvlüyü

1. Novruzov Azad Sevindik Rektor,  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sədr
3. Qurbanlı Qurban Məmməd Elmi katib, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elmi Şuranın katibi
4. Ağalarov Arif Mamo oğlu Pedaqoji fakültənin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv
5. Vəliyev Rövşən Xəlil o. Təbiət və incəsənət fakültəsinin dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv
6. Məmmədov Həbib Misir Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Üzv
7. Əliyeva Aytac Dilsuz q. Tələbə  Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Üzv
8. Nağdəliyeva Aysun Xaliq Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Üzv
Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Üzv
10. Mahmudova Əhruz Əli Tədris şöbəsinin müdiri Üzv
11. Babayev Rasim Canbaxış Təsərrüfat və xidmət şöbəsinin müdiri Üzv
12. Kitabxananın müdiri Üzv
13. Səfərov Yusif Səfər oğlu Dillər və ədəbiyyat kafedrasının professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Üzv
14. Məmmədov Yaqub Yaqub Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Üzv
15. Əliyev İsmayıl İsrafil oğlu Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Üzv
16. Eyvazov Həsənəli Cahangir Dillər və ədəbiyyat kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent Üzv
17. Ağayev Elşad Vəliqulu  oğlu Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv
18. Əliyeva Qızıllı Mustafa q. Ümumi fənlər kafedrasının müdiri,  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Üzv
19. Allahverdiyeva Həbibə Rəşad İncəsənət kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Üzv
20. Humanitar və ictimai fənlər kafedrasının müdiri Üzv
21. Şahbazova Qızıltac Tarverdi Doktorantura və magistratura üzrə mütəxəssis, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Üzv

 

Azərbaycan dili AZ English EN