Kəmalə İbrahim qızı İbrahimova

 Baş müəllim

1962-ci ildə Naxçıvan  MR Şərur rayonunun Düdəngə kəndində anadan olmuşdur.1979-cu ildə Naxçıvan şəhər 6 N-li orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1979-cu ildə Ç.İldırım adına  Azərbaycan Politexnik institutunun “Avtomatika və hesablama texnikasi “ fakültəsinə daxil olmuşdur.1984-cü ildə həmin institutu  “Elektron hesablama maşınları” ixtisası üzrə bitirmişdir.

1984-89-cu illərdə Naxçıvan MR Statistika Komitəsində mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1989-2010-cu  illərdə Naxçıvan şəhər 4 N-li orta məktəbdə  müəllimə işləmişdir. 2010-cu ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Ali riyaziyyat və informatika” kafedrasında  müəllimə işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

  1. Müasir dövrdə təhsildə İKT-dən istifadənin zəruriliyi. Məqalə. NMİ-ninXəbərləri, 2014 N:2
  2. Model, riyazimodelləşdirmə və kompyuter-riyazi modelləşdirmənin xüsusiyyətləri Məqalə NDU-nun xəbərləri, 2014 N:4(60)
  3. Naqilsiz kompyuter şəbəkələri və onların mühüm xüsusiyyətləri  Məqalə NMİ. Xəbərləri № 1, 2015
  4. Yeni təlim metodlarının təhsildə tətbiqinin əhəmiyyəti tezis NMİ. Konfrans. 24.04.2015
  5. İnternet öyrənənlərin motivasiyasının üzə çıxarılması və dəyişməsi vasitəsi kimi Məqalə NMİ. Xəbərlər 2016
  6. İnteraktiv təlim və yüksək keyfiyyət Tezis NMİ kurikulum konfransı 2016
  7. Ekonometrik məsələlər və onların riyazi həlli Məqalə NDU Xəbərlər, № 5 (79) 2016
  8. “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi (Məqalə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, CİLD: 13 № 1, 2017,
  9. Müasir dövrdə H. Əliyevin informasiya texnologiyaları sahəsində ideyaları (Tezis) Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” mövzusunda keçirilmiş Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materiallarında (4-5 may 2017). “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.