İbrahimova Günel Fəxrəddin qızı

Baş müəllim

E-mail: ibrahimligm@mail.ru

8 mart 1983-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təbiətşunaslıq Tibb fakültəsi”nə daxil olmuş və oranı müfəvvəqiyyətlə bitirmişdir. 2006-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2008 ci ildə “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə bitirmişdir. 2011-ci ildə AMEA-nın akademik Aİ.Qarayev adına fiziologiya institutunda doktoranturaya qəbul olmuş və 2014-cü ildə bitirmişdir. 2003-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda laborant, baş laborant, kabinə müdiri, müəllim, dekan müavini, baş müəllim vəzifələrdə çalışmışdır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

  1. Ürəyin mürəkkəb fəaliyyət mexanizmi və ürək avtomatizmi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Heydər Əliyev-84 “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyalarının təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları Naxçıvan May, 2007, s.97-100
  2. Ürəkxirici tənzim meznizmi. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Heydər Əliyevin 84 illiyinə həsr olunmuş Magistrantların VIII Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt 2008, 114-115
  3. Bitki və heyvan hüceyrələrinin müqayisəli öyrənilməsi. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Heydər Əliyevin 84 illiyinə həsr olunmuş Magistrantların VIII Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt 2008, 115-118
  4. Study of behavior reactions in “Open Field” model in monthly baby rats spending critical periods of embryogenesis in hypoxia condition of mothers. Scientific Light N19-2018. Poland, p 5
  5. Gəncəvinin əsərlərində təbiət elmlərinə dair fikirlər. NMİ, Pedaqogika psixologiya kafedrasının konfrans materialları, NMİ-nin mətbəəsi 2021, 4s.
  6. Universitetlərin təhsil fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və innovasiyalar. Təhsil tədris və innovasiyaların vəhdəti Regional konfrans. s.6
  7. Distant təhsilə yeni prizmadan yanaşma və idarə olunmasının əsas problemləri. “Ümumtəhsil kurikulum islahatları, nəticələr perspektivlər. 2021 NMİ mətbəə
  8. Həyat bilgisinin tədrisində innovativ texnologiyalar NMİ, Elmi əsərlər jurnalı № 3, 2021. Çapa hazırlanır.
Azərbaycan dili AZ English EN