I kurs

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

Ümumi psixologiya K.Əhmədova

Dos.S.Həsənova.ADƏM.Fonetika (suallar).

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım Xatın Ağayeva

İbtidai sinif müəllimliyi

Uşaq anatom. fiziolog.və gig. Nurlana Novruzi

Aygün əsgərovaII kurs İSM –

Bəyim Tarverdiyeva – II KURS İSM

Çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiq elementləri N.Muradova

Çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiq elementləri Z. Əliyeva

dos.F.Cəfərova İbt. sin .Az dili və təd. met. İSM I kurslar imtahan sualları

Gültac Qasımova II kurs İSM –

IMTAHAN SUALLARI – SEVDA M – I KURS İSM

IMTAHAN SUALLARI – ŞƏFƏQ M – I KURS İSM

müəllim Ş.Əliyeva İbt. sin. Az. dili və t.d. met .İmtahan sualları

Psixologiya Ayxan H.

psixologiya Həsən H.

Psixologiya Sevinc V.

Selcan Abdullayeva II kurs İSM –

Şəhla Sayilova II kurs İSM

İngilis dili müəllmiliyi

Ümumi psixologiya K.Əhmədova

kAZIMOVA fATİMƏ idm

Muradova Kənarə idm –

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım Xatın Ağayeva

Şəfəq Vəliyeva İDM kom.qrammatika

Məktəbə qədər

Ümumi psixologiya K.Əhmədova

dos.Ş.Fətəliyeva. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya MTT III, MTT IV

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım Xatın Ağayeva

Sadə riy təs for met Z.Əliyeva

Tarix müəllimliyi

Ümumi psixologiya K.Əhmədova

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları E.Məmmədov

Qədim dünya tarixi E.Məmmədov

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım Xatın Ağayeva

Tarixə köməkçi fənn Q.Hacızadə

Fars dili

Fars dili- Zeynəb m