Hüseynli Ayxan Yunis oğlu

Pedaqogika və Psixologiya kafedrası

huseyni_ayxan@mail.ru

        1992-ci il avqustun 20-də Ordubad rayonunun Nüsnüs kəndində anadan olub.

        2014-cü ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji fakültəsinin “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini və 2017-ci ildə həmin İnstitutun magistratura şöbəsinin “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət” ixtisasini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2017-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodist, 2018-ci ildən Pedaqogika və Psixologiya kafedrasında Psixologiya fənni üzrə müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. İnformasiya –kommunikasiya texnologiyaları təlimin fərdiləşməsini təmin edən səmərəli vasitə kimi. Beynəlxalq elmi konfrans, Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: Müasir yanaşmalar. 25 noyabr 2017-ci il, səh. 59-60
  2. Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə. Azərbaycan məktəbi jurnalı. Bakı 2015, №6, səh. 53-58
  3. Distant təhsil XXI əsrin innovativ təhsilidir. Azərbaycan məktəbi jurnalı. Bakı 2016, №3, səh. 65-71
  4. Təhsildə kurikulum strategiyasına dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər mövzusunda respublika konfransı. 13 aprel 2016, səh. 171-173
  5. Heydər Əliyev və müasir təhsil. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Heydər Əliyev – 93, Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda respublika konfransı. 4 may 2016, səh. 62-68
  6. Əxlaqi sərvət – həya hissi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Heydər Əliyev – 94, Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda respublika konfransı. 5 may 2017, səh. 78-81
  7. Təhsildə müasir informasiya texnologiyaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2015, №3, səh. 87-90
  8. İnternet təhlükəsizliyi və onun fəsadları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2016, №1, səh. 47-49
  9. İdrak fəallığının təlimin keyfiyyətinə təsiri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2017, №2, səh. 134-136
  10. Sağlam ailə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika və psixologiya kafedrası, Heydər Əliyev-94. Bakı 2017, səh.78-83
Azərbaycan dili AZ English EN