Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladığı vaxtdan yaradılmışdır.

Kafedrada 2 professor, 8 dosent, 4 baş müəllim, 4 müəllim çalışır. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfərı Əməkdar müəllim, 1 nəfəri Əməkdar mədəniyyət işçisi, 5 nəfəri isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Əməkdaşlardan 3 nəfəri  “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə, 1 nəfəri isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur

Kafedra əməkdaşları

 1. Eyvazov Həsənəli Cahangir oğlu– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 2. Ağalarov Arif Mamo oğlu– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
 4. Səfərov Yusif Səfər oğlu– filologiya elmləri doktoru, professor
 5. Əzimli Əbülfəz Tahar oğlu– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. İsmayılova Nəzakət Rza qızı– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 7. Cəfərova Fəxriyyə İbrahim qızı– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 8. Həsənova Samirə Zakir qızı– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 9. Fətəliyeva Şəhla Mehdi qızı– filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 10. Şirəliyeva Günay Asif qızı- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 11. Məmmədova Xumar Şəmsi qızı- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 12. Behbudova Ayparə Novruz qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 13. Mahmudova Əfruz Əli qızı- baş müəllim
 14. Yaqubov Nicat Əsgər oğlu- doktorant
 15. Qəbulova Təranə Zəfail qızı– müəllim
 16. Əliyeva Şəbnəm Əli qızı – müəllim
 17. Əlizadə Əfsanə Elşad qızı-laborant

 

                                     Tədris olunan  fənlərin siyahısı

 

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Ana dili
 2. Azərbaycan dili
 3. Nitq mədəniyyəti
 4. Ana dilinin tədrisi metodikası
 5. Uşaq ədəbiyyatı
 6. Rabitəli nitqin inkişafı
 7. Hüsnxət
 8. Nitq inkişafının metodikası
 9. İngilis dili
 10. Rus dili
 11. İfadəli oxu
 12. Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi
 13. Kitabxanaşünaslığa giriş
 14. Azərbaycan kitabxanalrı tarixi
 15. Azərbaycan ədəbiyyatı
 16. Sənədlərin biblioqrafiyası
 17. Biblioqrafiyaşünaslıq
 18. Kitab tarixi

 

    Magistr pilləsi üzrə

 1. Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri
 2. Linqivistik təhlilin elmi-metodoloji əsasları
 3. Orfoqrafiya və orfoepiyanın nəzəri əsasları
 4. Xarici dil (İngilis dili)