Asif Həsən oğlu İmanov

Müəllim

asif-aze-88@mail.ru

2005-2009-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Fizika-Riyaziyyat” fakültəsinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə, 2012-2014-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Fizika-Riyaziyyat” fakültəsinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2014-2016-cı illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda “Əlavə Təhsil Mərkəzinin” metodisti vəzifəsində çalışmış, 2016-cı ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Ali Riyaziyyat və İnformatika” kafedrasının 1 ştat müəllimi işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

  1. Magistrların Regional Elmi Konfransının materialları №5. NDU-2014, A.İmanov “İP Telefon rabitəsində kommutasiya xidməti və gecikmələr” səh-210 .
  2. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları-NMİ-2015. A.İmanov “Kurikulumda informatika fənninin tədrisinin əhəmiyyəti” səh-66.
  3. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları, Naxçıvan şəh 16-17 dekabr 2014-cü il. A.İmanov “Distant təhsil” səh-49.
  4. İnformatika fənn kurikulumunda bilik və bacarıqların yeri. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Naxçıvan 2019.
Azərbaycan dili AZ English EN