Təsviri incəsənət və İKT kursu keçmiş müdavimlərə sertifikatlar təqdim olunub

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Təsviri incəsənət və İKT isdiqamətində ixtisasartırma kursuna cəlb olunmuş bir qrup muxtar respublika ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinə kursu başa vurmalarına dair sertifikatlar təqdim olunub.

Author

Azərbaycan dili AZ English EN